Laatste nieuws
15 november 2021
Verslag van een kleine bijeenkomst over de situatie van vrouwen in Afghanistan op 4 november 2021.
 meer
7 oktober 2021
Hopelijk zie ik het paradijs van mijn ouders weer werkelijkheid worden.
 meer
25 september 2021
Amnesty: Taliban verspillen geen tijd om mensenrechten te onderdrukken
 meer
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer

Doelstellingen

De stichting Nahid zet zich in voor drie doelen:

1. Het in stand houden van het vrouwenhuis in Kabul, Afghanistan, voor alleenstaande vrouwen die niet (langer) over een sociaal-economisch vangnet kunnen beschikken, bijvoorbeeld omdat ze weduwe zijn geworden, als vluchtelingenvrouw (zonder man) zijn teruggekeerd of omdat ze door hun man of familie zijn verstoten.

2. Naast de opvang van de wouwen en hun kinderen in het vrouwenhuis, zet de staf in Kabul zich in voor het verkrijgen van vrouwen- en kinderrechten in de door mannen gedomineerde samenleving van Afghanistan, Zt1 doet dat samen met andere groepen en vrouwen en met het Ministerie voor Vrouwenzaken in Kabul.

3- om van hun rechten gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat de vrouwen ook in de omstandigheden zijn om een zelfstandig leven te leiden. Dat betekent dat ze economisch onafhankelijk moeten zijn ,ze moeten dus een inkomen kunnen verdienen

Helaas waren wij vanwege wegvallende subsidies (Impulsis en Minbiuza) genoodzaakt om na 6 jaar het huis te sluiten.  Nu worden de laatste 6 vrouwen geholpen door hun huur te betalen en het hout voor de verwarming in de winter.