Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

NB februari 2014

Beste donateur,


Welkom in deze nieuwsbrief van februari 2014.

Er is weer van alles te lezen.


Over de vrouwen en hun kinderen.

Over de stand van zaken van het gebouw.

Maar ook over enkele interessante (denken wij) algemenere dingen

Afghanistan aangaande.


U hoort in ieder geval over een half jaar weer van ons! En in de tussentijd kunt u ons altijd

bereiken op stichtingnahid@gmail.com


Volgende maand is het jaarverslag over 2013 klaar. Desgewenst kunt u dat bij ons opvragen.

De jaarverslagen van voorgaande jaren zijn te vinden op onze website, onder home.


Hoe gaat het nu met de vrouwen.

We ondersteunen op het ogenblik vijf vrouwen met hun 18 kinderen:


1. Roqia heeft 4 kinderen, waarvan de oudste naar de universiteit gaat, Sumia heet ze.

Ze studeert bouwkunde. Roqia werkt bij een naaiatelier en verdient rond 100 dollar per

maand.

2. Farida heft momenteel geen werk, heeft 4 schoolgaande kinderen. We onderzoeken nu

hoe zij aan voldoende geld komt voor voeding en kleding. Zo nodig zullen we haar extra

gaan omdersteunen.

3. Tahera werkt bij iemand thuis en verdient rond 60 dollar per maand. Zij heeft 6 schoolgaande

kinderen.

4. Shahjan werkt ook bij iemand thuis. Zij verdient 30 dollar per maand en heeft 5 schoolgaande

kinderen.

5. Shahgul heeft 2 schoolgaande kinderen en werkt ook bij een naaiatelier en verdient rond

100 dollar per maand.


Afhankelijk van het aantal leden heeft een gezin tussen 150 tot 250 nodig om rond te

komen. De kinderen gaan allemaal naar school. Dit jaar zijn er nog geen kinderen die

school afmaken. Er is wel een jongen die dit jaar naar de 11e klas gaat. Over twee jaar

staat hij dus voor de keus: werk zoeken of naar de universiteit.


Nog steeds vinden we dit geen ideale oplossing, maar nog steeds zijn we blij dat we door

onze donateurs in staat gesteld blijven om deze vrouwen te ondersteunen. De jongens kunnen

naar school, hoeven niet werk te zoeken en de meisjes hoeven niet uitgehuwelijkt te

worden.


Shukor en Amir bezoeken de vrouwen regelmatig en staan altijd voor hun klaar als er hulp

nodig is. De oudste zoon van Shukor heeft dit jaar de school afgemaakt en heeft meegedaan

aan de toelatingstoets voor de universiteit, het resultaat is nog niet bekend.

De oudste zoon van Amir gaat wel naar school, maar de andere twee zijn nog te jong.


De vrouwen hebben nog steeds heel veel contact met elkaar. Bijna iedere vrijdag (de vrije

dag in Afghanistan) zijn ze bij de éeen of bij de ander bij elkaar. Ook de kinderen zijn blij

elkaar dan weer te zien. Zo hebben ze met elkaar een hechte familie opgebouwd.


Het gebouw: stand van zaken


Wat het gebouw betreft, zijn de volgende dingen gedaan:


het dak is volledig waterdicht en geïsoleerd;

afwerkvloer van naaiatelier is aangebracht;

kozijnen en muren van het naaiatelier zijn geverfd;

de ramen van het naaiatelier zijn gezet;

toilet van het naaiatelier is klaar;

de keuken van de naaiatelier is bijna klaar;

kozijnen en ramen van de eerste verdieping zijn aangebracht, zodat het gebouw redelijk

wind en water dicht is.

aan de indeling van de eerste verdieping is verder nog niets gedaan;

en het pleisterwerk van de buitenkant voor het hele gebouw is nog niets gebeurd.


Gezien het bedrag dat we tot nu toe tot onze beschikking hadden, vinden wij dat er veel is

gedaan. Vanwege geldgebrek is de bouw van de verdieping uitgesteld. De ruimte voor het

naaiatelier zal binnen kort klaar zijn voor gebruik. Natuurlijk moet die nog worden aangekleed

met vloerbedekking,verlichting etc. Daarvoor gaan we op zoek naar een sponsor.


Shukor en Amir werken mee aan de bouw waar ze een bijdrage kunnen leveren.


Enkele interessante artikelen:


Een Afghaanse zanger.


Op de Belgische site van Mondiaal Nieuws vonden we een interview met een jonge

Afghaanse zanger: http://www.mo.be/artikel/sangar-suhail-give-peace-chance


Suhail geeft in dat artikel aan dat hij in zijn muziek kiest voor een combinatie van traditioneel

en modern, van folklore en Bollywood. Enerzijds houdt hij enorm van de klank en kleur

van de Afghaanse muziek, met zijn typische instrumenten zoals de rebab, tola, tabla en

harmonium, anderzijds zijn beats en elektronica noodzakelijk als je de jongeren wil aanspreken.

En dat is een absolute must, zegt Suhail. Zij zijn op zoek naar muziek waarmee

ze zich kunnen identificeren, zegt hij. Ik wil hen bereiken met de boodschap dat vrede

mogelijk is, dat samenleven mogelijk is, dat we samen een nieuwe toekomst moeten opbouwen.

Jammer genoeg, zegt Suhail, lijken de jongeren gegijzeld door de krijgsheren en

religieuze ideologen met hun foute interpretaties van het geloof.


En: ... Toch hoopt Suhail dat de Afghanen eindelijk gaan beseffen dat ze de helft van het

nationale talent verspillen als ze vrouwen niet meer kansen gaan geven.


En: Als je vrede een kans wilt geven in Afghanistan, doe je dat zoals de egeltjes:

héél voorzichtig.


Blog van de Nederlandse ambassadeur in Kabul


De Nederlandse ambassadeur in Kabul, Han Peters, schrijft af en toe een blog.

Dat geeft een klein inkijkje in het dagelijks leven in Afghanistan.

De laatste blog is te lezen op:

http://mensenrechtenwereldwijd.nl/blog/detail/109/honger-of-kou.


Desgewenst kunt u op http://mensenrechtenwereldwijd.nl/blog meer van hem lezen en zijn

belevenissen en gedachten volgen.


9 december 2013


Veiligheidssituatie Afghaanse vrouwen

verslechterd.


In het jaar voor de buitenlandse troepen uit Afghanistan zullen vertrekken blijkt de

veiligheidssituatie voor Afghaanse vrouwen snel verslechterd te zijn. 32% leeft in

een onveiliger situatie in vergelijking met 2012.


Dit wordt duidelijk uit een tweede onderzoek, gedaan door Cordaid, het Afghan Women

Network en de Afghanistan Public Policy Research Organisation over de veiligheidssituatie

van Afghaanse vrouwen in deze periode waarin de NAVO troepen zich terug trekken.


De bevinding van dit rapport is dat het slechter wordt. De vrijheid van vrouwen wordt

ingeperkt door de familie, omdat de politie de veiligheid op straat niet kan waarborgen, omdat

ze niet voldoende materieel hebben en niet voldoende zijn getraind. Vooral met

het zicht op de aanstaande verkiezingen is dat kwalijk.


De toegang tot justitie is voor vrouwen heel moeilijk. Vanwege de wijdverbreide corruptie

en vanwege culturele barriers. Ondanks dat worden er meer gevallen van geweld tegen

vrouwen en gedwongen en vroege huwelijken gemeld.


Het rapport geeft aanbevelingen voor

de NATO (o.a. train de Afghaanse veiligheidsdienst, militairen en politie op het gebied

gender, heb zorg voor de deelname van vrouwen aan de verkiezingen, dit alles in het

kader van de VN resolutie 1325)

het Afghaanse bestuur (o.a. selecteer zorgvuldig de politie- functionarissen, geef ze een

herkenbaar uniform, train ze goed)

toegang tot werk en het openbare leven (o.a. laat meer vrouwen werken bij het landelijk

bestuur, vooral in de landelijke gebieden, train de mannen in gender gevoelig gedrag)

de samenleving (o.a. de media moeten meer berichten over vrouwenrechten en mogelijkheden),

academici en religieuze scholen moeten samenwerken om geweld tegen

vrouwen uit te roeien)

de internationale gemeenschap(o.a. intensiveer ontwikkelingsprogrammas waar de

buitenlandse troepen weg zijn, ondersteun technisch en financieel maatschappelijke en

vooral vrouwenorganisaties, help het rechtssysteem te verbeteren)


Voor dit onderzoek zijn 300 vrouwelijke leiders verspreid over 8 provincies ondervraagd.

Daaruit ontstond het behoorlijk negatieve beeld dat vrouwen niet betrokken worden bij

veranderingsprocessen. En dat de nationale veiligheidsdiensten niet sympathiek staat

tegenover behoeftes van vrouwen en kinderen en mensenrechten in het algemeen.

In de verschillende provincies is onderzocht hoe het staat met

de veiligheid van vrouwen en met

de toegankelijkheid voor vrouwen van het recht

toegankelijkheid van werk en publieke leven

mobiliteit voor vrouwen en toegang tot openbare diensten


Er wordt geconcludeerd dat de politie en het leger niet goed functioneren. De voornaamste

oorzaken zijn corruptie en het gebrek aan professionaliteit, vooral in de landelijke gebieden.

Er is een groot tekort aan mankracht en aan goed opgeleide mensen.


Vrouwen die het geluk hebben te kunnen werken hebben last van telefonische bedreigingen

vermoord te worden. Vrouwen kunnen voornamelijk werken in meisjesscholen of in de

gezondheidszorg (ziekenhuizen).


De regering van Afghanistan zal moeten aantonen dat ze bereid en in staat is om de mogelijkheden

voor vrouwen om deel te nemen aan het sociale, economische en politieke leven.


Voor het originele rapport zie:

http://www.cordaid.org/media/publications/Transition_monitor_Afghanistan_october_2013_

cycle_2.pdf


Over de financiën


Voor de hulp aan de vrouwen kunnen nog steeds rekenen op een zeer trouwe achterban

van particulieren die ons blijft steunen.


De groep Vrouwen voor Vrede Ridderkerk hebben ons ook in 2013 weer maandelijks ondersteund

met een sunstantiële bijdrage. Helaas zijn zij genoodzaakt dat in 2014 stop te

zetten.


Maar gelukkig is er in Enschede een groep vrouwen die veel activiteiten organiseert en

daar elke keer weer een verbazend mooi bedrag van kan overmaken naar onze stichting.

En er zijn nog steeds mensen die hun eindejaarsuitkering, verjaardagsopbrengst, andere

meevallers etc. naar ons sturen. Zolang we het daarmee kunnen redden, blijven we de

vrouwen ondersteunen.


Voor de verdere bouw van het gebouw zijn we afhankelijk van grotere donaties.

Dat is in deze tijd lastig. Maar we gaan door met zoeken. Opgeven is voor ons geen optie.

Zo hebben we in november meegedaan aan de race om de prijs voor de Wereld van

Morgen van de ASN bank. Helaas ging die naar een ander (ook heel goed) project.


Wel ontvingen we van de Gamma foundation een zodanig bedrag dat we bovenstaande

bouw activiteiten konden realiseren. Daar waren we heel blij mee, dat snapt u.


Tot slot


In September sturen we u weer bericht. We hopen dan weer veel positief nieuws te kunnen

geven.


Uiteraard zijn we altijd bereikbaar via stichtingnahid@gmail.com

Maar we hebben ook facebookpagina:

https://www.facebook.com/pages/Stichting-Nahid/153823834738778


Als u over email beschikt, maar deze Nieuwsbrief per post krijgt toegestuurd, is het

Ook mogelijk om de NB in het vervolg per email te ontvangen. Dat scheelt ons kosten

En het is beter voor het milieu. Wilt u ons in dat geval uw emailadres doorgeven?

p/a Martinikerkhof 31a | 9712 JH Groningen


Rekening nr. BIC: RABONL2U

IBAN: NL94RABO0102953872 t.n.v. stichting Nahid | KvK 02086471

www.nahid.nl | stichtingnahid@gmail.com