Laatste nieuws
15 november 2021
Verslag van een kleine bijeenkomst over de situatie van vrouwen in Afghanistan op 4 november 2021.
 meer
7 oktober 2021
Hopelijk zie ik het paradijs van mijn ouders weer werkelijkheid worden.
 meer
25 september 2021
Amnesty: Taliban verspillen geen tijd om mensenrechten te onderdrukken
 meer
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer

ANBI

 

Gegevens betreffende ANBI


Naam van de stichting:  

  Stichting Nahid


RSIN nummer:    

   8142.49.449


Contactgegevens:    

  Per post:  Martinikerkhof 31 a

  9712 JH Groningen

  per email: nahidfoundation@gmail.com

  per telefoon: 06 158 732 47    of     0033 9 67 09 36 32


Bestuur:

  Voorzitter:  Janny Beekman

  Secretaris:  Qamar Wassiee 

  Penningmeester: Hein Vrolijk


Beleidsplan: 

  Wat wij doen: Van 2006 tot 2012 hebben we een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen en hun kinderen kunnen financieren Dat vrouwenhuis werd geleid door een betaalde Afghaanse staf.  Kinderen gaan naar school, de moeders worden begeleid naar werk, zodat ze in hun eigen  levensonderhoud kunnen voorzien en uit het huis gaan. 

  In hun plaats nemen we dan een andere moeder en haar kinderen op. Zo konden we in  totaal 31 vrouwen en 84 kinderen opvangen.

  Omdat de subsidie van Impulsis is weg gevallen waren we niet meer in staat de huur en het personeel te betalen. Nu  ondersteunen we de vrouwen, die inmiddels allemaal werk hebben, met een  bijdrage aan de huur van hun eigen woonruimte. 

 Intussen zijn we bezig met het bouwen van een  bedrijfsverzamelgebouw waar vrouwen een bedrijf kunnen beginnen. 

  Op de tweede verdieping komt de dooorstart van het vrouwenhuis.


  Hoe wij inkomen verwerven: Vanaf het begin hebben we veel donaties gekregen van  particulieren, van kerken, van acties van scholieren etc.

  Enkele jaren (tot eind 2012) hebben we structurele subsidie ontvangen van Impulsis.


  Hoe wij onze inkomsten besteden: Met de opbrengsten hebben wij van 2006 tot 2012 de  staf en de huur van het vrouwenhuis kunnen betalen. Vanaf eind 2012 geven we een financiële bijdrage  aan de kosten voor levensonderhoud van de vrouwen en kinderen en de rest besteden we aan de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw, waar ook t.z.t. het vrouwenhuis zal worden  ondergebracht..


 Beloningsbeleid: De leden van het bestuur  krijgen geen vergoeding. De mensen die we in Afghanistan inschakelen bij het realiseren van onze doelstellingen krijgen een redelijke vergoeding.

 

 Doelstelling: 1. A. Financiële, materiële en morele ondersteuning bieden vanuit Nederland bij het opzetten van het vrouwenhuis in Afghanistan en zorgdragen dat de voortgang ook in de  toekomst veilig gesteld wordt.

        B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

      2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving en voorlichting te geven. 


Verslag uitgeoefende activiteiten: Zie hiervoor onder Jaarverslagen


Financiële verantwoording: Zie hiervoor onder Jaarverslagen