Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

NB september 2013
p/a Martinikerkhof 31a
9712 JH Groningen
Rekening nr. BIC: RABONL2U  
IBAN:  NL94RABO0102953872
t.n.v. stichting Nahid
KvK 02086471
www.nahid.nl
stichtingnahid@gmail.com

Nieuwsbrief Nahid september 2013

Beste donateur,

Welkom in deze nieuwsbrief van september 2013.
Er is weer van alles te lezen.

Met de vrouwen gaat het goed. Alle kinderen gaan naar school. Maar een herstart van de opvang is nodig voor vrouwen die in slechte omstandigheden moeten leven en geen inkomen hebben.

De bouw van het gebouw gaat in een rustig tempo, dat wel, maar gestaag verder. Hieronder leest u daar over. We zijn er blij mee dat er nu een stap gedaan kan worden. Voor verdere financiering zijn we hard aan het werk.

De ASN Bank Wereldprijs 2013 is van start gegaan. Wij hebben ons daarvoor opgegeven en zijn geaccepteerd. MAAR NU BENT U AAN ZET. Hoe staat hieronder.

Over de situatie van vrouwen in Afghanstan een interessant artikel. Het is een interview met Razia Arefi.

U hoort in ieder geval over een half jaar weer van ons! En in de tussentijd kunt u ons altijd bereiken op stichtingnahid@gmail.com

____

Hoe gaat het nu met de vrouwen.

In de (Nieuws)brief van februari van dit jaar las u al over de moeilijke beslissing die we toen hebben moeten nemen: huis sluiten, vrouwen ondersteunen door hun huur en het hout voor de winter te betalen. Alle vrouwen hebben werk en kunnen daarmee voor voeding en kleding zorgen, hoe minimaal ook.

Telefonisch blijven we contact met de vrouwen houden. Daarom weten we ook dat zij elkaar heel erg missen. Ze voelen zich vriendinnen en familie van elkaar. De vrouwen bellen elkaar regelmatig of bezoeken elkaar. Bij die familie horen voor hun gevoel ook onze twee mannen, Shukor en Amir. Ook de kinderen missen elkaar erg.
Ze gaan allemaal nog steeds naar school. Waar nodig ondersteunt Shukor de kinderen met hun huiswerk. Hij is leraar geweest.

Het oudste meisje (Samia) studeert nu bouwkunde. Haar keus was eigenlijk medicijnen, maar dat lukte niet.

Gezien de omstandigheden vinden wij achteraf de beslissing die wij hebben genomen in januari de meest juiste. We zijn niet tevreden, maar zijn gerustgesteld door de reacties van de vrouwen. Het is de minst kwade  van alle mogelijkheden.

Toch is deze vorm van ondersteuning niet wat wij voor ogen hebben. Een opvanghuis voor vrouwen die geen werk hebben en die in behoeftige omstandigheden moeten leven, met kinderen die niet naar school kunnen, is broodnodig. Letterlijk.
We hopen dan ook dat we in de aankomende jaren voldoende geld bij elkaar kunnen krijgen om het gebouw af te maken.  Dan kan het opvanghuis herstart worden.

____

Projectplan

Daarvoor hebben we samen met Joke Oranje nu een nieuwe projectbeschrijving gemaakt. Daarmee willen we de boer opgaan om aan de nodige fondsen te komen. Dat plan is opvraagbaar via het emailadres bovenaan.
Ook is het de bedoeling om een bijeenkomst te organiseren met iedereen die ons wil helpen nadenken over het werven van fondsen.
Op deze bijeenkomst willen wij vertellen over wat wel/niet goed is gegaan de afgelopen jaren en hoe we denken verder te gaan. En we willen samen met de aanwezigen nadenken over de mogelijkheden.
We vragen ons af of er onder onze donateurs belangstelling is voor een dergelijke bijeenkomst. Zo ja, wilt u ons dat laten weten.

____

Bedrijfsverzamelgebouw: stand van zaken

Deze zomer proberen we een heel eind te komen met de bouw van het nieuwe Nahid-gebouw in Kabul.
Op de begane grond zijn alle binnenwanden inmiddels geplaatst, elektra-bekabeling is gedaan, extra openingen voor ramen en deuren zijn gemaakt en pleisterwerk is gaande. Als  ook de leidingen voor riolering, keukens, vloer, toiletten aangelegd zijn en het dak (vloer eerste verdieping) waterdicht is, kunnen de twee bewakers er hun intrek nemen.

En dan kan de eerste ruimte voor een bedrijfje afgemaakt en  in gebruik genomen worden. Dat wordt een naaiatelier. Naaimachines zijn er: destijds gekregen van de Nederlandse militairen die Uruzgan verlieten.
Vijf vrouwen zijn nu begonnen met naaien en borduren van tunieken en sjaals en het breien van de bekende Hazara sokken. Wij gaan die verkopen in Nederland. De opbrengst is voor de vrouwen. Dit is een begin.

   
            Shukor aan het werk

  
              en hier Amir

___

De ASN Bank Wereldprijs 2013

De stichting Nahid heeft zich ingeschreven voor het thema vrede en veiligheid.
De redactie van Voor de Wereld van Morgen, de afdeling Duurzaamheidsbeleid & Onderzoek en de jury van de ASN Bank Wereldprijs hebben tien projecten per thema geselecteerd die doorgaan naar de volgende ronde. WIJ HOREN DAAR BIJ.

Nu is het zaak om zoveel mogelijk stemmen te krijgen.
We roepen dan ook onze hele achterban op om OP ONS TE STEMMEN.

Per IP-adres/e-mailadres kan er 1 x gestemd worden
Je gaat daarvoor naar: http://voordewereldvanmorgen.nl/Kom_in_actie/ASN_Bank_Wereldprijs/Projecten
en klikt op ons project. Het staat in de rubriek vrede en veiligheid.
Let op:
Als je je stem uitbrengt, ontvang je een mail met daarin een verificatielink. Pas zodra deze link is aangeklikt, is je stem binnen.

Op 25 september wordt de balans opgemaakt. De vijf projecten met de meeste stemmen per thema gaan door naar de volgende ronde. U hoort dan van ons.

Daarna moet ieder project een projectplan aanleveren en op grond daarvan worden er per thema twee projecten geselecteerd voor de finale ronde op 7 november.

Dus:
Stem op de vrouwen in Afghanistan. Vraag je vrienden, familie, kennissen, buren, studiegenoten, collegas etc. ook op ons te stemmen via:
http://voordewereldvanmorgen.nl/Kom_in_actie/ASN_Bank_Wereldprijs/Projecten


---

Tussen hoop en vrees

Ik hoop op een eerlijke en oprechte manier voor vrouwen te kunnen blijven werken.

Dat zegt Razia Arefi van Mothers for Peace in Estalif, Afghanistan.

Ze laat er geen twijfel over bestaan: vrouwen worden in Afghanistan behandeld als tweederangs wezens. Dat is een voortdurende bron van pijn, woede én motivatie om verder te werken. Want een andere wereld is mogelijk voor vrouwen. Daar is Razia van overtuigd.

Waar Razia van droomt en wie ze is.
Daarover gaat het in het interview dat Gie Goris met haar had.
Maar ook over haar visie op de situatie in Afghanistan, speciaal voor vrouwen:
Het grootste probleem in Afghanistan is de onveiligheid, dat is duidelijk voor haar. Als tweede noemt ze de traditie: Mannen gebruiken de islam om te doen wat ze zelf willen. Toch zegt de islam dat vrouwen evenveel recht hebben op onderwijs en respect als mannen, en dat een man de toestemming moet vragen aan zijn eerste vrouw eer hij een tweede echtgenote kan nemen. Maar het is heel moeilijk om tegen de mullahs (de voorgangers) in te gaan. Mensen vertrouwen op hun woord en inzicht. Het probleem is dat islam en de Koran uitsluitend door mannen uitgelegd worden. Het is de hoogste tijd dat vrouwen ook dat soort studies doen zodat ze zelf de teksten kunnen lezen en uitleggen.
Een ander probleem is de traditie.  Ook vrouwen (op het platteland) zijn debet aan het geweld tegen vrouwen en aan de belemmering voor scholing en bewegingsvrijheid van vrouwen. Vaak is het een kwestie van herhalen wat die vrouwen zelf doorgemaakt hebben: als de schoonmoeder thuis bevallen is, zal zij er wellicht op staan dat haar schoondochter dat ook doet.
Hoe Razia omgaat met de angst in haar leven? Ik heb de gevaren aanvaard, antwoordt ze. Ik maak geen ruimte in mijn gedachten voor de dreiging, ook al is die soms reëel.
Een cultuur verander je niet in een paar jaar of door veranderingen op te leggen. Maar het is ook niet onmogelijk. Niet met een agressieve benadering van de cultuur en de samenleving. Geduldig investeren in het mondig maken van vrouwen en de ontwikkeling van de gemeenschap werkt.
Het hele interview is te lezen op:                                      http://www.mo.be/artikel/mannen-gebruiken-de-islam-om-te-doen-wat-ze-zelf-willen)
Gie Goris kreeg eind 2012 de prijs 'Journalist voor de Vrede' van het (Nederlandse) Humanistisch Vredesberaad voor zijn berichtgeving over en vanuit Afghanistan.
____

Over de financiën

Ondanks dat we u in februari meldden dat we de vrouwen op een andere manier moeten zijn gaan ondersteunen heeft niemand zijn/haar donatie stopgezet. DAAR ZIJN WE HEEL DANKBAAR VOOR. Veel van de donateurs wensten ons veel succes. En dat heeft ons versterkt in de keus die we hebben moeten maken. En dat geeft ons de moed en vertrouwen om verder te gaan.

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk blijft ons heel trouw ondersteunen, iedere maand weer.
De groep vrouwen in Enschede staan op allerlei (Paas, Kerst, vrij- etc) markten en organiseren etentjes ten bate van onze stichting.
Van enkele particuliere donateurs kregen we grote extra bedragen, zoals een verjaardagscadeautje van vrienden of  een onverwachte meevaller.
De Vier Gebroeders in Haarlem ondersteunden ons zoals ieder jaar weer met een fors bedrag.

____

Tot slot

In februari sturen wij u weer bericht.
We hopen dat we dan veel positief nieuws kunnen geven.

Uiteraard zijn we altijd bereikbaar via stichtingnahid@gmail.com.
Maar we hebben ook een faceboekpagina:
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Nahid/153823834738778

Als u over email beschikt, maar deze Nieuwsbrief per post krijgt toegestuurd, is het ook mogelijk om de NB in het vervolg per email te ontvangen. Dat scheelt ons kosten en het is beter voor het milieu. Wilt u ons dat in dat geval even doorgeven via ons emailadres?