Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

NB februari 2013
p/a Martinikerkhof 31a

9712 JH Groningen

Rekening nr. 1029.53.872

t.n.v. stichting Nahid

KvK 02086471

www.nahid.nl

stichtingnahid@gmail.com


Groningen, februari 2013


Onderwerp: bijzondere ontwikkelingen rond vrouwenhuis


Beste donateurs,


Normaal gesproken krijgt u van ons in februari een nieuwsbrief. Vanwege bijzondere ontwikkelingen rond ons vrouwenhuis in Kabul krijgt u dit keer van ons een bijzondere brief. 


Eerst wat voorgeschiedenis. Tot en met 2010 kregen we van ontwikkelingsorganisatie Impulsis steeds de helft van de nodige financiën om het vrouwenhuis in Kabul te kunnen exploiteren. En dat terwijl Impulsis (zoals alle ontwikkelingsorganisaties) gewend is om een project éénmalig, of hoogstens drie jaar te ondersteunen. Wij zijn hen daar heel dankbaar voor. Ook kregen we in 2008 van Impulsis de helft van de kosten voor de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw.


Zoals we al in de vorige nieuwsbrief aangaven is met de bouw van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw afgelopen zomer begonnen. Het was de bedoeling dat het vrouwenhuis op de bovenste etage zou komen, dan hoefden we voorlopig geen huur meer te betalen. En het was de bedoeling dat in het gebouw een bakkerij en bedrijfjes kwamen, opgezet door vrouwen, waar vrouwen werk konden vinden. De inkomsten van deze activiteiten zouden dan na verloop van tijd kunnen voorzien in de exploitatie van het vrouwenhuis. Dan zou het hele huis in Kabul op eigen benen kunnen staan en waren wij in Nederland daarvoor niet meer nodig. 


Onvoorziene omstandigheden

Maar helaas loopt het anders dan we hadden voorzien.

Het vinden van grond en het aanvragen van de ingewikkelde vergunningen die nodig zijn voor de bouw kostten vele tijd, en ondertussen is de bouw door de zeer hoge inflatie in Afghanistan veel en veel duurder geworden. Daarom zijn we op dit moment niet in staat het gebouw af te laten bouwen. Dat spijt ons zeer. En dat terwijl de architect en de constructeur hun werk belangeloos hebben gedaan en de aannemer in Kabul tegen kostprijs werkt.


Ook voor het huidige vrouwenhuis heeft onze financiële situatie gevolgen. Het blijkt namelijk heel moeilijk de salarissen van een staf van vier personen te garanderen. En dat terwijl deze vier mensen een redelijk, maar niet heel hoog salaris ontvingen.  We hadden gerekend op inkomsten van donoren en andere mogelijkheden  vanuit onze zusterorganisatie SOPWC zelf.  Dat bleek echter een verkeerde inschatting.


Dat betekent dat we met pijn in ons hart hebben moeten besluiten om het vrouwenhuis in de huidige vorm te sluiten. Per 10 februari is de huur van het pand opgezegd, het personeel ontslagen (na drie maanden opzegtermijn) en na 10 februari wordt de subsidiëring van de partnerstichting in Kabul stopgezet. We zijn het personeel dankbaar dat zij al die jaren genoegen namen met een goed, maar niet erg hoog salaris en zich ondanks dat zo hebben ingezet voor de vrouwen.


Bewoonsters

De laatste zes bewoonsters en hun kinderen hebben al een andere eigen woonruimte gevonden. Alle zes vrouwen hebben werk, maar verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te voorzien. Gelukkig hebben we hen kunnen aanbieden om hen per maand financieel te ondersteunen met $100. Daar zijn de vrouwen heel blij mee. En dat betekent ook dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan. De vrouwen zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ze voelen zich na enkele jaren vrouwenhuis zelfverzekerd, hebben werk en vinden het heel belangrijk dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan. 

Ze gaan ook door met het maken en borduren van kleding voor de verkoop in Nederland. De opbrengst van de verkoop zal rechtstreeks naar de vrouwen zelf worden overgemaakt. (Zie www.nahid.nl voor het adres.) 


Het gebouw

Wat betreft het gebouw hebben we moeten besluiten om de bouw te faseren. Zodra we weer geld hebben zal de aannemer verder gaan met bouwen.

We hebben nu nog de financiële mogelijkheid om de ruimte voor de bewaking af te maken en een WC aan te leggen. De twee mannen die tot nu toe in het vrouwenhuis hebben gewerkt zullen het nieuwe huis bewaken. Zij zijn daardoor verzekerd van een inkomen en ze doen nuttig werk voor ons, want een nog niet bewoond en onbewaakt huis is in Kabul vragen om moeilijkheden.


Het is de bedoeling om zo snel mogelijk aan gelden te komen om op de begane grond enkele ruimtes te voltooien, zodat daar activiteiten kunnen worden ontplooid door vrouwen. We zijn op het ogenblik hard aan het werk om aan fondsen te komen daarvoor. Maar in deze tijd van recessie is dat heel lastig.

Zie ook: http://www.nahid.nl/site_cms/nl/47/bedrijfsverzamelgebouw.html


Een en ander betekent concreet:

  1. 1. dat we door kunnen gaan met het ondersteunen van vrouwen in Kabul, dat hun kinderen naar school kunnen blijven gaan;
  2. 2. dat we de twee gezinnen van de mannen van de bewaking van een inkomen kunnen blijven voorzien. De twee vrouwen van de staf hebben intussen een andere baan gevonden;
  3. 3. dat we doorgaan met zoeken naar fondsen om het bedrijfsverzamelgebouw af te maken, waardoor er werkgelegenheid komt voor vrouwen;
  4. 4. dat we in de aankomende tijd zullen gaan evalueren wat er goed is gegaan, maar ook wat we niet juist hebben ingeschat, en wat we in de toekomst anders moeten doen.


Voor dit alles hebben wij u als donateur extra hard nodig. Zonder uw donatie is het niet mogelijk om de vrouwen te blijven ondersteunen en de bewakers van het gebouw hun salaris te geven.


We rekenen op u. Onze gegevens vindt u bovenaan  deze brief.

 

 Vriendelijke groet,

Janny Beekman

Voorzitter stichting Nahid