Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Nieuwsbrief februari 2012
p/a Martinikerkhof 31a

9712 JH Groningen

Rekening nr. 1029.53.872

t.n.v. stichting Nahid

KvK 02086471

www.nahid.nl

stichtingnahid@gmail.com


Nieuwsbrief Nahid februari 2012


Beste donateurs,


En zo is het alweer 2012! Het afgelopen jaar is voor ons een druk jaar geweest: er is grond gekocht waarop het nieuwe vrouwenhuis gebouwd kan worden, we hebben veel lezingen gehouden en zijn in de weer geweest met het werven van nieuwe fondsen om het vrouwenhuis ook in de toekomst financieel te kunnen blijven steunen.


Op dit moment zijn we het jaarverslag over 2011 aan het schrijven. Dit verschijnt binnenkort op onze site. Mocht u een exemplaar via de post- of email willen ontvangen, dan sturen we dit natuurlijk graag naar u op. We zijn te bereiken via bovenstaande contactgegevens.


In deze nieuwsbrief kunnen jullie onder andere lezen over de stand van zaken rond het bedrijfsverzamelgebouw, twee nieuwe bewoonsters van het vrouwenhuis en acties die het afgelopen half jaar voor Nahid werden georganiseerd.


En nog een belangrijke mededeling: ons post- en emailadres zijn per 1 januari j.l. veranderd. Vanaf nu zijn we voor post te bereiken op het adres dat bovenaan deze nieuwsbrief vermeld staat. Ons nieuwe emailadres is stichtingnahid@gmail.com


We hopen ook dit jaar weer veel van jullie te horen!


---


Bedrijfsverzamelgebouw: stand van zaken met tekening


Doordat de winter al vrij vroeg inviel in Kabul kon de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw helaas niet starten in november. Maar zodra eind maart de winter en de regens voorbij zijn zal de Afghaanse aannemer waar we een contract mee hebben gesloten beginnen met zijn werkzaamheden. In het contract staat dat hij het gebouw uiterlijk september zal opleveren. Via via weten we dat deze aannemer redelijk betrouwbaar is. Dus we gaan er van uit dat alles zal gaan zoals afgesproken.


Op de tekeningen zien we een niet al te uitbundig gebouw, dat volgens de Afghanen in Nederland waar we contact mee hebben goed past in het straatbeeld in Kabul.
Er wordt nu druk gezocht naar een goede manager voor het bedrijfsverzamelgebouw. Je kunt in Afghanistan niet een advertentie zetten voor sollicitanten voor een bepaalde baan, je moet het daar hebben van je netwerk. Dat is ook een betere garantie 

 voor een betrouwbaar persoon. 


Ons netwerk bestaat vooral uit vrienden en vrouwenorganisaties. Daar wordt nu hard gezocht. Als er enkele kandidaten zijn gaan twee leden van ons bestuur aankomende zomer naar Kabul om iemand te contracteren. Eén van de twee zal een Afghaans/Nederlands bestuurslid zijn. Niet alleen vanwege de taal, maar ook om de kennis van de regels, de gewoontes en de eisen die in Afghanistan gesteld kunnen worden.


---


Opraapactie school Losser


Op dit moment zijn we met leraren van het Twents Carmel College in Losser druk bezig met de voorbereidingen voor een paas-sponsorloop. De opbrengst van deze sponsortocht is dit jaar namelijk voor Nahid! In voorbereiding op de inzamelactie besloten een aantal klassen het afgelopen jaar al een eigen actie te houden: enkele weken verzamelden de leerlingen al het geld dat op het schoolplein of in de kantine werd gevonden, en deden zelf ook af en toe wat geld in het collectepotje. Eind november was er zo een mooi bedrag bij elkaar gevonden: bijna 90 euro!


Als kleine stichting zijn we natuurlijk heel blij met dit soort initiatieven. En met zon spontane inzet van de leerlingen hopen we natuurlijk op het beste voor de sponsorloop!


---


Rubriek: een bewoonster uit het huis 
Op 12 januari 2012 verwelkomde het huis niet één maar twee nieuwe bewoonsters: Suhaila (links op de foto, 22) en Sapida (18). De Afghaanse zussen zijn beiden geboren in Iran, waar hun familie net als veel andere Afghanen naartoe gevlucht was nadat de Taliban de macht over Kabul overnam. Sinds 2001 is de Taliban uit grote delen van Afghanistan verdreven. Hierop besloten de zussen terug te keren naar Afghanistan. Ze woonden een tijd bij een oom in Herat, een provincie in het westen van Afghanistan. Hier leerden ze kleren ontwerpen en handwerken. De oom en zijn vrouw behandelden de meisjes echter slecht, en bovendien konden ze in Herat geen werk vinden. Hierop besloten Suhaila en Sapida naar Kabul te komen. Omdat de meiden in Kabul geen onderdak hebben en nog naar werk moeten zoeken, vroegen ze om hulp bij een NGO. Deze verwees hen naar het Nahid-huis, waar ze nu ongeveer een maandje wonen. 


---


Acties in Enschede


Nog meer nieuws uit Twente! In Enschede is een groepje vrouwen al enkele jaren heel actief voor onze stichting. Zij maken van alles en verkopen dat waar ze kunnen. Eén van de vrouwen van de groep in Enschede schreef ons: 


Ik heb net 185 euro overgemaakt voor Nahid. Hiervan is 125 euro afkomstig van een jaarlijkse bijdrage voor de mantelzorg voor mijn oude buurman. Een andere mantelzorger heeft het maximumbedrag van 250 euro aangevraagd. Omdat ik zeker zoveel klusjes en boodschappen voor de buurman doe als hij, heeft hij mij de helft van het bedrag gegeven. 


De andere 60 euro is de verdienste van Mark Scholten, 13 jaar. Hij is de kleinzoon van Lydia, een van de vrouwen van onze werkgroep. Tijdens de Vredesweek in september, hebben wij meegedaan met een stand voor Nahid. Mark hoorde dit van zijn oma en wilde haar graag daarbij helpen. Hij heeft zelf bedacht om cake-jes te bakken en te verkopen, en dat werd een groot succes.


Mark, wat geweldig dat je dit voor vrouwen en kinderen in Kabul hebt willen doen. Zij wonen wel ver weg, maar ze zijn ook mensen van deze aarde, net als wij in Nederland.


Het verhaal gaat nog verder: Komende donderdag hebben wij onze jaarlijkse verkoopdag bij revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. We verkopen daar Sinterklaas-cadeautjes en Kerst-spulletjes, deels Derde Wereld -producten, en zelfgehaakte artikelen door Lydia en Joke. Het resultaat hiervan zal ook binnenkort op de rekening van Nahid gestort worden.


Vrouwen in Enschede: bedankt!


--


Afghanistan: husband, 60, wife, 8 


In de Duitse stad Bonn is op 5 december j.l. een grote conferentie over de toekomst van Afghanistan gehouden. Net als tien jaar geleden, na de val van de Taliban, bespraken presidenten, ministers en andere gasten in Bonn hoe Afghanistan op de lange termijn gesteund kan worden. Op de conferentie was slechts drie minuten ingeruimd voor afgevaardigden van Afghaanse vrouwenorganisaties. Een afgevaardigde van de NGO Afghan Womens Network (AWN) riep de genodigden op de strijd voor verbeterde vrouwenrechten te blijven steunen.


Ondanks de aandacht voor vrouwenrechten en de groeiende toegang die vrouwen hebben gekregen tot onderwijs en gezondheidszorg, is er in Afghanistan nog veel werk te doen. Een onderzoek van internationaal bureau Thompson-Reuters dat in juni 2011 verscheen, wees uit dat Afghanistan voor vrouwen nog altijd het gevaarlijkste land ter wereld is. Ook de verhalen van individuele vrouwen spreken boekdelen: zo werd de afgelopen maanden de zaak van Yasmin bekend, een meisje dat op 8-jarige leeftijd werd uitgehuwelijkt aan een 60-jarige man. Na een huwelijk van vier ongelukkige jaren zag zij kans te vluchten, maar werd vervolgens gearresteerd en in de gevangenis gezet. Inmiddels woont Yasmin in een opvanghuis in Kabul.


Het originele (Engelstalige) artikel waar bovenstaande tekst op gebaseerd is, is te lezen op onze website via http://www.nahid.nl/nieuws/en/14/man-60-woman-8.html


--


Bericht uit het huis


Hieronder een bericht in het Engels van de directrice van het vrouwenhuis. Ze vertelt over het Nowruz-feest, het Nieuwjaar volgens de Perzische kalender, en de schoolactiviteiten van de kinderen. Alle kinderen in het vrouwenhuis gaan naar school, en sommigen krijgen ook les op een madrassa, de Koranschool:
Salam & greetings from all women, children and staff of SOPWC house to you all. Everybody in the house is fine and doing well. We celebrate the Nowroz with all women and children of the house. We had a good time and the women made fruit for all the children in the house. After the Nowroz holiday all children are very happy that they can go back to school. They got stationary and our youngest 

finished kindergarten. This year she will join the school with the other children.


Samia, Sabra and Mushtaba finished their 10 month diploma language in English. Now they will join the conversation class. Bahar is also studying for her diploma, she is in the second class of the English language course. The other kids are going to the madrassa to study the Holy Koran.


--


Over de financiën


Eén van onze donateurs doneerde ter gelegenheid van het Eidfeest (Slachtfeest, in november) een bedrag voor de vrouwen in het huis om daar een schaap van te kopen en te slachten. Per telefoon hoorden wij dat het een groot feest is geweest. Want zoveel vlees wordt er niet gegeten in het huis, omdat dat veel te duur is. Dit was echt een cadeautje voor de bewoonsters.


En elke maand weer krijgen we 250 van de Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk. Zij doen dit nu al alle de jaren dat het huis bestaat. Geweldig.


Vrouwen van VVAO (Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding) in Enschede hielden onderling een veiling van diensten en producten. Dat leverde 3100 op. Meer dan zij hadden verwacht, maar zeker ook meer dan wij hoopten!


Mark Achter is beeldend kunstenaar. Hij heeft in oktober een visage gegeven, waarover jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen. In zijn eigen huis had hij veel werk gehangen en neergezet. De opbrengst (met aftrek van zijn onkosten) was bestemd voor onze stichting. We hadden een artikel geschreven voor de regionale pers, maar dat is helaas niet geplaatst. Daardoor viel het bezoekersaantal wat tegen. Toch heeft Mark ons een leuk bedrag kunnen overmaken. Hij denkt er over om ergens in het voorjaar nog eens zon gebeuren te organiseren.


Van de Quakers ontvingen we 1000 en tot slot had de wereldwinkel in Bedum een jaar lang een potje op de toonbank staan, waar klanten heel vaak iets in deden. Dat leverde 300 euro op. 


Alle donateurs, klein of groot, eenmalig of structureel willen we weer heel hartelijk bedanken.


---


Wilt u een lezing organiseren over Nahid? Dat kan! Neem contact op met onze voorzitster Janny Beekman via stichtingnahid@gmail.com. Ook als u een actie wilt organiseren voor Nahid bent u van harte welkom. We kunnen u in ieder geval folders opsturen.