Laatste nieuws
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer
7 november 2017
Een Afghaanse vluchtelinge in Nederland inspireert tot vrouwelijk leiderschap.

 meer
5 november 2017
Vrouwenstudie in Kabul

 meer

 19 oktober 2017Afghaanse meisjes nog geen betere toegang tot school na 16 jaar VS-invasie.

 meer
5 oktober 2017
Afghaanse vluchtelingen die worden terug gestuurd zijn in gevaar.
 meer
16 september 2017
Hoe jongeren een nieuw leven kunnen opbouwen in UK.
 meer
21 augustus 2017
Een regionale vredesconferentie
 meer
1 augustus 2017:
Afghaans restaurant in Tilburg
 meer
15 mei 2017
Kinderen op de vlucht
 meer
2 maart 2017
Vrouwen in Afghanistan
 meer

Doneren

Help ons om door te gaan.

Om het Vrouwenhuis in Kabul weer op starten is geld nodig. In  de eerste plaats voor de afbouw van het pand, maar daarna ook voor de verblijfskosten van de vrouwen die we daar weer gaan opvangen.

 
Sinds 2012 zijn we bezig met de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw, waarin enkele bedrijfjes gaan komen waar zoveel mogelijk door vrouwen wordt gedaan. We wilden gaan starten met een bakkerij, een catering en een naaiatelier. Maar er zijn meer plannen (zie ook onder Over Nahid/toekomst)
. Hebt u een goed idee voor een aanvraag voor subsidie voor het gebouw of voor één van de bedrijfjes, dan horen wij dat graag. De huur die deze bedrijfjes zullen gaan betalen moet de opvang van de vrouwen voor het grootste deel mogelijk gaan maken.

Wat kunt u voor ons doen?
  • Als u ons financieel zou willen ondersteunen kunt u uw bijdrage overmaken naar:NL94RABO0102953872 (BIC: RABONL2U) 
t.n.v. stichting Nahid te Groningen. Ook kunt u heel gemakkelijk doneren via onderstaande doneerbutton. Iedere donateur krijgt minimaal twee maal per jaar een Nieuwsbrief. 
  • We zouden het heel mooi vinden als er scholen, kerken of andersoortige instellingen een actie op touw zetten om de vrouwen in Afghanistan te helpen. Hieraan willen wij graag een bijdrage leveren in de vorm van informatie, folders, foto's, presentatie. U kunt voor meer informatie contact opnemen met nahidfoundation@gmail.com.


Sommige mensen maken ons spontaan een bedrag over. Daar zijn we heel blij mee. Maar dat betekent dat we in die gevallen helaas geen (email)adres hebben om de Nieuwsbrief naar toe te sturen. Hebt u gedoneerd, maar krijgt u geen Nieuwsbrief en bent u wel geïnteresseerd, wilt u dan ons uw (email)adres doorgeven? Ook dit kan via stichtingnahid@gmail.com.

Wij zien de vele giften als een belangrijke ondersteuning van ons werk. Niet alleen als een broodnodige financiële hulp, maar zeker ook als een morele.Om het u gemakkelijker te maken kunt u ons ook machtigen om elke maand/kwartaal/half jaar/jaar een bedrag van uw rekening af te halen. U kunt dat te allen tijde herroepen. Geef in dat geval uw (email)adres door en wij sturen u een machtigingsformulier op.