Laatste nieuws
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer
7 november 2017
Een Afghaanse vluchtelinge in Nederland inspireert tot vrouwelijk leiderschap.

 meer
5 november 2017
Vrouwenstudie in Kabul

 meer

 19 oktober 2017Afghaanse meisjes nog geen betere toegang tot school na 16 jaar VS-invasie.

 meer
5 oktober 2017
Afghaanse vluchtelingen die worden terug gestuurd zijn in gevaar.
 meer
16 september 2017
Hoe jongeren een nieuw leven kunnen opbouwen in UK.
 meer
21 augustus 2017
Een regionale vredesconferentie
 meer
1 augustus 2017:
Afghaans restaurant in Tilburg
 meer
15 mei 2017
Kinderen op de vlucht
 meer
2 maart 2017
Vrouwen in Afghanistan
 meer

Bedrijfsverzamelgebouw

Bedrijfsverzamelgebouw

Na enkele jaren van zoeken, overleggen en teleurstellingen was het halverwege 2012  dan eindelijk zo ver: de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw kon beginnen.


Het bedrijfsverzamelgebouw gaat ruimtes bieden voor vrouwen die een eigen bedrijf willen opstarten. Door een eigen bedrijf te hebben kunnen vrouwen voorzien in hun eigen levensonderhoud, worden ze minder afhankelijk van familie maar vooral: zijn ze in staat hun eigen droom te realiseren. Zodra de bedrijfjes beginnen te lopen, ontstaat er bovendien meer werkgelegenheid voor vrouwen, maar ook voor enkele mannen want helemaal zonder mannen is in Afghanistan niet mogelijk. Het is de bedoeling dat er voor vrouwen die een bedrijf willen opstarten desgewenst cursussen georganiseerd gaan worden voor management, administratie etc. 


 

In het verleden waren er enkele plannen, waaronder een catering en een naai-atelier, waar ook vrouwen uit de buurt per uur een naaimachine kunnen  ‘huren’. Voor veel vrouwen is een naaimachine namelijk erg duur en niet iedereen heeft de beschikking over elektriciteit. Een voor ons ouderwetse handnaaimachine werkt best goed, maar een elektrische werkt beter. We zijn dan ook heel blij dat we van de militairen in Uruzgan toen zij weg gingen een flink aantal goede machines hebben gekregen. Het is ook de bedoeling dat er een ruimte komt om te gebruiken als een inloop voor buurtcontacten voor vrouwen en zo mogelijk om trainingen en cursussen te geven. En we willen een bibliotheek opzetten voor kinderen uit de buurt en voor de scholen in de buurt.

En het was (en is nog steeds) de bedoeling dat er een apotheek gaat komen waar voorlichting wordt gegeven over de medicijnen aan ongeletterde mensen en waar de medicijnen betaalbaar zullen zijn.


In 2009 kregen we van Impulsis de helft van de toen berekende benodigde financiën. Van de Body Shop ontvingen we een donatie voor de apotheek. Maar helaas hebben we moeten besluiten om de bouw te vertragen. Dit vanwege de lange aanlooptijd en de hoge inflatie in de afgelopen periode. 


Het gebouw  staat in een wijk die helemaal nieuw wordt opgezet. Er is al een school. En dat is voor ons ook belangrijk, omdat de bovenste verdieping van het gebouw bestemd is voor de herstart van het vrouwenhuis.


Een Nederlandse architecte heeft de tekeningen gemaakt. Daarna heeft de Afghaans Nederlandse constructeur van ZW Ingenieursbureau alles doorgerekend. Beiden deden dat pro deo. Toen hebben we bij enkele aannemers in Kabul een offerte opgevraagd. Bij onze keuze was de prijs een factor, maar nog belangrijker was de betrouwbaarheid van de aannemer. We moeten zeker weten dat wat afgesproken is, ook gedaan wordt. En dat de kwaliteit niet inferieur zal zijn. De aannemer die bereid is gevonden om het gebouw neer te zetten doet dat nu tegen kostprijs. 
Maar helaas moeten we alles in een zeer vertraagd tempo uitvoeren. De reden is dat ons budget door de hoge inflatie in Afghanistan bij lange na niet voldoende is. Bijna met de dag wordt alles duurder, ook bouwmaterialen. Dat betekent dat het gebouw nog niet in de zomer van 2015 klaar kan zijn. Het vrouwenhuis zal daar in ieder geval nog niet ondergebracht kunnen worden. De begane grond is bruikbaar. Daar wonen nu de twee gezinnen van de mannen van de bewaking.


Het plan is nu om gefaseerd, voor zover de financiën dat toelaten, het gebouw te voltooien. Dat kan misschien twee jaar gaan duren. Maar we gaan verder. We zijn nu weer hard bezig om donoren te interesseren. Mocht u suggesties voor mogelijke donoren hebben, dan horen wij graag van u.


Naast  donoren zijn er ook andere  mogelijkheden om het bedrijfsverzamelgebouw te realiseren.. 

Wij denken dan aan éénmalige schenkingen van particulieren (aftrekbaar van de belasting, want we zijn aangemerkt als ANBI organisatie).

Ook 5 jaar lang een jaarlijkse schenking (via de notaris) is een mogelijkheid.


nahidfoundation@gmail.com

is ons adres.

 

We horen graag van u.