Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Nieuwsbrief februari 2011

Nieuwsbrief Nahid februari 2011


Beste donateurs,


Welkom in deze nieuwsbrief! Het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost, maar we hebben goede berichten voor u: de grond waarop we het bedrijvenverzamelgebouw willen gaan bouwen is eindelijk rond, en doordat onze aanvraag bij de Body Shop Foundation is goedgekeurd, hebben we een mooi bedrag bij elkaar waarmee we als het gebouw er staat een apotheek kunnen starten. Over onze plannen leest u in deze nieuwsbrief uiteraard meer.


Ook in Nederland hebben is er genoeg rondom de stichting gebeurd. Zo heeft Janny Beekman, de voorzitster van de stichting, op een school in Groningen enkele lessen verzorgd. Eén van de leerlingen heeft naar aanleiding van dit bezoek een gedicht geschreven over vrouwen in Afghanistan, dat in deze nieuwsbrief staat. En tijdens de koude wintermaanden stonden twee vrouwen zich te verkleumen op een kerstmarkt om kerstboomvogeltjes te verkopen voor Nahid. Over de opbrengst leest u hieronder!


p.s. Eind maart is het jaarverslag van de stichting Nahid klaar. Desgewenst kunnen wij het naar u opsturen. Liefst per email, maar zo nodig per post. In dat geval hebben wij uw postadres nodig. Stuurt u dat naar het adres boven aan deze Nieuwsbrief. Of stuur ons een email: info@nahid.nl.


---


Het reilen en zeilen van het huis

Op dit moment wonen er zeven vrouwen in het huis, met hun zeventien kinderen. De vrouwen lopen met hun plannen al vooruit op het bedrijvenverzamelgebouw: ze zijn bij het huidige Nahid huis van plan een klein winkeltje te beginnen, vanwaar zuivel en groente verkocht kan worden. 
De kinderen in huis doen het erg goed op school. In december kregen zij de resultaten van hun schoolexamens, en sommige waren de beste van hun klas! Shukria, de directrice van het Nahid-huis in Kabul, is nu in gesprek met een aantal professoren van de Amerikaanse universiteit in de stad. Zij zouden de meisjes in het huis verder kunnen helpen door meer computerlessen en Engelse les te geven. Dat zou heel fijn zijn.


---


Grond bedrijvenverzamelgebouw

Het is eindelijk zover, de grond voor het bedrijvenverzamelgebouw is geregeld! We hebben een particulier bereid gevonden om haar grond voor een periode van 15 jaar kosteloos aan ons te huren. De bouw van het gebouw kan na de Afghaanse winter, zo rond april, van start gaan. Met de aannemer hebben we al overeenstemming bereikt. 


We hopen het complex in september 2011 te kunnen openen voor de eerste bewoners en ondernemers. Allereerst zullen in het gebouw een bakkerij, een cateringbedrijf en naaiatelier worden opgezet. Voor de bakkerij zijn de benodigde machines inmiddels door bakker Klaas Hoekstra uit Bedum verzameld. Met het ministerie van Defensie wordt nu overlegd over mogelijk het vervoer via hen. Zij denken heel coöperatief met ons mee.


Natuurlijk kunnen in het bedrijvenverzamelgebouw ook ruimtes gebruikt gaan worden voor andere ondernemersinitiatieven van vrouwen in Kabul. De aanwezigheid van allerlei initiatieven in één gebouw geeft de vrouwen de mogelijkheid van elkaar te leren en emotioneel en zakelijk te ondersteunen. 


Het is de bedoeling dat het gebouw op den duur het vrouwenhuis zal financieren.


---


Een gedicht


Leven in een wereld vol geweld en pijn

Dat moet niet nodig zijn

Gesluierd zonder te kunnen laten zien wie je echt bent,

Terwijl je steeds voor de vijand op de vlucht bent.

Geen vrienden, geen geluk,

Het verliezen van geliefden stuk voor stuk


Heerco Feenstra, klas 3E

Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen


---
Rubriek: een bewoonster uit het huis

In de tweede editie van deze rubriek vertellen we u weer iets over één van de bewoonsters van het huis. Dit keer is Shah Gul aan de beurt. Zij is dertig jaar oud en woont drie jaar in het Nahid-huis. Ze is haar man zeven jaar geleden verloren. Shah Gul heeft twee dochters, één van tien jaar en één van zeven jaar oud. De jongste is geboren toen haar man net was overleden. Daarna is ze bij familieleden gaan wonen, maar door hen werd ze gedwongen te werken in een naaiatelier voor 1000 Afghani (20 euro) per maand. Nu Shah Gul in het Nahid-huis woont, kunnen haar dochters naar school en inmiddels heeft ze ook werk gevonden. Haar salaris is echter te laag om eigen woonruimte te kunnen betalen. Een deel van haar loon betaalt ze daarom aan het opvanghuis voor haar onderdak.


---


De apotheek

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen is de grond nu een feit. Dat betekent dat we hopen na de winter in Afghanistan te kunnen beginnen met de bouw van het bedrijvenverzamelgebouw.


Voor de bouw van dit gebouw hebben we veel ondersteuning gekregen van Impulsis, één van de Nederlandse donororganisaties. Hoewel de bouw al enkele jaren op zich laat wachten, is Impulsis nog steeds bereid om ons het voordeel van de twijfel te geven. Evenzogoed hadden zij hun bijdrage kunnen hebben ingetrokken, maar nee dus. Hulde hiervoor.


Eén van de winkeltjes in het bedrijvengebouw zal een apotheek worden. Niet zo maar een apotheek, want die zijn er wel in Kabul. Het wordt een speciale: er gaan betaalbare en eenvoudige medicijnen verkocht worden. En wat nog veel belangrijker is: er komen bijsluiters bij op verschillende manieren. Zo zal er een tekst in het dari (de gebruikstaal in Afghanistan) geschreven worden, met daarnaast voor de analfabete vrouwen een soort stripverhaal. En het is de bedoeling om per medicijn of medisch probleem heel kleine filmpjes op te nemen die in de winkel op een computer kunnen worden vertoond.
Op deze manier hopen we dat deze apotheek een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de gezondheid van de bewoners van Kabul.


Voor de opstart en inrichting van de apotheek hebben we van de Britse Body Shop Foundation een fors bedrag ontvangen. Daar zijn we erg blij mee. Er wordt nu overlegd met een jonge vrouw in Kabul, die net de universitaire opleiding farmacie achter de rug heeft, om deze apotheek te gaan runnen. Wordt vervolgd!

            

---
Een ingezonden stuk van Maria Ellens 

Ik ben helemaal gek van kerstboomvogeltjes. Ik heb er zelf meer dan 200 in de boom. Maar elke keer als ik ergens in de wereld kom, maakt niet uit of het in Groningen, Assen, Oldenburg, Keulen, Berlijn, Dresden, Praag, Budapest of Parijs is, kan ik het niet laten om ze te kopen. Overal komen de kerstboomvogeltjes vandaan. Ook vrienden brengen ze mee.


Maar inmiddels had ik er nu wel erg veel. Genoeg om eens op een kerstmarkt te gaan staan en ze te verkopen. En om de opbrengst te doneren aan de stichting Nahid.
Op 17 december 2010 was het zover. Jacqueline had even in diezelfde week nog een krantenartikeltje met foto geregeld. 


Jacqueline en ik hebben in Hooghalen op een hele sfeervolle markt gestaan. We hebben de kraam leuk ingericht. We hadden keus genoeg. We hebben van 14.00 tot 21.00 uur in de kou en de sneeuw gestaan.


We hebben de blaren op onze tong gepraat om de mensen te overtuigen van het goede doel. e opbrengst viel niet mee. Maar... naar aanleiding van het krantenartikel kwam nog een ontzettend aardige mevrouw even aan huis, kocht een paar prachtige zwanen en gaf spontaan nog een fors bedrag extra. En er kwamen nog even een vriendin en een buurvrouw langs die zich ook aangesproken voelden voor het goede doel.


Het was de 17de even afzien in de kou en de sneeuw, maar ach: we zeuren niet, want in Kabul hebben de vrouwen het elke dag slecht getroffen met hun lot en met het uiteindelijke resultaat zijn we tevreden. We gaan 175 Euro overmaken.

Maria Ellens


---
Over de financiën

Het is hartverwarmend om te merken dat men Nahid niet vergeet. Weer ontvingen we iedere maand een donatie van de vrouwen van Vrouwen voor Vrede Ridderkerk. Zij beheren het Snuffelpand en schenken van hun opbrengst iedere maand aan één of meerdere doelen. Wij ontvangen elke maand een vast bedrag.


Ook de Protestantse Kerk in Wormerveer doneerde weer een aanzienlijk bedrag. Evenals het Religieuze Genootschap Vrienden - Quaker Hulpfonds en de Diakonie van de Gereformeerde kerk te Ede. Uit Ede kwam trouwens meer, namelijk ook van de Soroptimisten daar. En dit zijn dan alleen nog maar de gulle giften vanaf de laatste nieuwsbrief in september.


Daarnaast zijn er particulieren die heel actief zijn voor onze stichting, dus voor de vrouwen in Kabul. 

- Dan bedoelen we bijvoorbeeld de werkgroep Enschede, die heel actief op allerlei markten zelfgemaakte spullen verkoopt.

- De heer en mevrouw I. Sicking doneerden voor het offerfeest de financiën voor een schaap, zodat de vrouwen in het huis ook van dat feest iets moois konden maken.

- En er is een mantelzorger in Enschede die zijn hele tegemoetkoming à 250 heeft gedoneerd aan Nahid. Op deze manier doet deze meneer twee goede dingen tegelijk. Bedankt.


Al deze mensen willen we altijd heel graag bedanken. Helaas kunnen we op grond van een overschrijving per bank niet altijd achter het adres van de gulle gever komen.


Vanwege de maatregelen van de overheid is Impulsis niet meer in staat om ons een bijdrage te geven voor de exploitatie van het vrouwenhuis. 

Vanaf deze plaats willen wij Impulsis danken voor de jaren dat zij ons hebben ondersteund.


Het plan is nu om boven het bedrijvenverzamelgebouw het vrouwenhuis te bouwen. Dat zou betekenen dat er niet meer hoeft te worden verhuisd en dat er de eerste vijftien jaar (volgens het contract over de grond) geen huur hoeft te worden betaald. Dat scheelt een heleboel in de onkosten.


---


Wilt u een lezing organiseren over Nahid? Dat kan! Neem contact op met onze voorzitster Janny Beekman, tel nr 0595-572595. Ook als u een actie wilt organiseren voor Nahid bent u van harte welkom. We kunnen u in ieder geval folders opsturen.


---