Laatste nieuws
8 april 2023
Om te overleven heb je kunst en cultuur nodig
 meer
24 februari 2023
Miljoenen Afghaanse vrouwen onbereikbaar door verbod op vrouwelijke hulpverleners

 meer
15 november 2021
Verslag van een kleine bijeenkomst over de situatie van vrouwen in Afghanistan op 4 november 2021.
 meer
7 oktober 2021
Hopelijk zie ik het paradijs van mijn ouders weer werkelijkheid worden.
 meer
25 september 2021
Amnesty: Taliban verspillen geen tijd om mensenrechten te onderdrukken
 meer
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer

Het vrouwenhuis

Het huis werd geopend op 25 maart 2006. Gedurende meer dan zes jaar zijn er 34 vrouwen en hun 81 kinderen opgevangen. Zij werden naar ons doorverwezen door het toenmalige Ministerie voor Vrouwenzaken of door vrouwenorganisaties. Op het moment van sluiting (februari 2013) werd het bewoond door 6 vrouwen en 17 kinderen. Deze vrouwen en kinderen hebben met hulp van de directrice van het vrouwenhuis nu allemaal zelfstandige woonruimte gevonden. Hun huur (en de brandstof voor de winter) wordt nu door de stichting Nahid betaald. Voor hun verdere levensonderhoud kunnen de vrouwen zelf zorgen.

 

Naast opvang lag tot 2013 het accent op de zelfredzaamheid van vrouwen, waarbij gezocht werd naar manieren om in de eigen levensbehoeften te voorzien. Het grote probleem was echter dat er niet veel werk is en zeker niet voor ongeletterde vrouwen. Daarbij kwam dat de meeste banen die er wel zijn, niet voldoende salaris bieden, waardoor de vrouwen nog niet in een eigen woonruimte konden wonen. Toch is  er door de staf van het huis samen met de vrouwen zelf voor de meeste vrouwen werk gevonden, dat voldoende inkomsten opleverde om op zichzelf te wonen. Deze gezinnen bleven verbonden met het huis en de activiteiten daar. Zij werden regelmatig bezocht en er werd goed in de gaten gehouden of zij hulp nodig hebben en of zij zich goed en veilig voelen.


 

Impulsis logo SintLucas logo