Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Nahid in de pers


22 maart 2012: actie school in Losser
Dit artikel is met toestemming overgenomen van De Twentsche Courant Tubantia.

Ze kijken er wel van op dat ze daar ook Idols hebben

Ze is oud-leerling van het Twents Carmel College in Losser en deze week voor even terug om te vertellen over de Stichting Nahid, waarvoor ze vrijwilligerswerk doet. Els Klein Hofmeijer woont tegenwoordig in Amsterdam en zet zich in voor een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ook vierdejaars Britt van Oenen vraagt aandacht voor de stichting die het opvanghuis heeft opgezet. Ze vertelt erover in haar wekelijkse radioprogramma bij Enschede FM, op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Wat doet de stichting precies?
Els: Toen de voorzitter van de stichting in 2004 in Afghanistan was, werd haar van alle kanten gevraagd of Nederland wat voor de mensen daar kon betekenen. In 2006 is vervolgens het opvanghuis geopend waar nu zeven vrouwen en twintig kinderen wonen. De vrouwen worden doorgaans door andere organisaties aangemeld, waarna er een intakegesprek volgt en ze daarna zelf mogen beslissen of ze in het huis willen wonen. Eerst krijgen ze er de tijd om tot rust te komen in een veilige omgeving. Dan kunnen ze cursussen of een opleiding volgen en worden ze begeleid naar werk. Vaak komt dat neer op werken in een naaiatelier of schoonmaken, want veel vrouwen kunnen niet lezen of schrijven.

Wat hebben die vrouwen meegemaakt?
Els: Meestal is hun man overleden en worden ze gedwongen met een andere man te trouwen. Als je dat weigert, word je door de familie verstoten en met de nek aangekeken.

Wat vertel je de leerlingen in Losser?
Els: Ik heb het over wat de stichting daar doet, waar Afghanistan ligt, de verschillende geloven daar... Maar ik vertel ook over de Afghaanse Idols, want die hebben ze daar ook. En daar kijken de leerlingen hier wel van op.

Ben je er zelf al eens geweest?
Els: Nee, en op dit moment is het zo onveilig dat het niet kan. Het plan is om in het najaar te gaan. Het vrijwilligerswerk voor de stichting heb ik overgenomen van een nicht, die er al wel is geweest. Zij heeft ervaren dat je als westerse vrouw alle aandacht krijgt en dus een burka moet dragen. Verder heb je continu een gevoel van onveiligheid, altijd de angst voor bombardementen of dat iemand zich op kan blazen.

Je hebt ook een burka bij je...
Els: Ja, aan het eind van de informatiebijeenkomst mogen leerlingen die passen om een idee te krijgen hoe dat is. De vrouwen die hem dragen kijken naar beneden om te zien waar ze moeten lopen. Kinderen die ze bij zich hebben houden met één hand de burka vast. Alle vrouwen met zon lichtblauw gewaad lijken op elkaar, dus als je je moeder kwijt bent, dan heb je een probleem.

Met een sponsorloop zetten TCC-leerlingen zich vrijdag 6 april in voor de Stichting Nahid. De opbrengst is bedoeld voor lesmateriaal, computer- en Engelse les. Voor 25 euro kan een Afghaans kind een half jaar les krijgen.

____________________________________________________________________________

In de Noorderkrant (Groningen) van dinsdag 1 februari 2011 stond een interview en een foto:

Vrouwenhuis in Afghanistan

Als ik zie hoe blij ze met elkaar leven denk ik: het is de moeite waard geweest

Stichting Nahid begon 4 jaar geleden een vrouwenhuis in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Nu ondersteunt de stichting het huis financieel, ondersteunt ze de Afghaanse vrouwenbeweging en probeert ze werkgelegenheid te creëren voor vrouwen. Een nieuw huis, met daarin een eigen bakkerij, apotheek en plaats voor nieuwe vrouwenbedrijfjes, staat in de steigers.

HOUWERZIJL In vier jaar tijd hebben voorzitter Janny Beekman en haar 4 medebestuurders heel veel bereikt. Janny kwam op het idee om iets voor Afghaanse vrouwen te doen, nadat ze bevriend raakte met een Afghaanse familie in een asielzoekerscentrum waar ze vluchtelingenwerk deed. Het was 2004, dus de Taliban waarvoor de familie gevlucht was, was net verdreven. De moeder wilde wel weer eens terug naar haar familie, vader zou thuisblijven. Maar ze durfde niet alleen, ze vroeg of ik mee wilde. Als ik daar vroeg: wat is het grootste probleem van vrouwen? want dat interesseert me het meest; ik ben zelf vrouw, maar vrouwen krijgen ook vaak de hardste klappen in oorlogsgebieden kreeg ik als antwoord: er zijn steeds meer vrouwen die alleen leven, maar ze hebben geen steun en geen geld. Toen ik weer terug was in Nederland dacht ik: maar wij hebben wel geld.

31 vrouwen
Het vrouwenhuis in Kabul wordt bewoond door weduwen met hun kinderen, die allemaal naar school gaan. in Afghanistan is het gebruikelijk dat de familie van de man na zijn overlijden een half jaar voor zijn vrouw en kinderen zorgt. Na dat half jaar mogen ze de vrouw en kinderen wegsturen en vanwege armoede wordt dat vaak gedaan. Omdat vrouwen amper aan werk kunnen komen krijgen ze het vanaf dan erg moeilijk.

Op dit moment wonen er 10 vrouwen in het vrouwenhuis. De afgelopen 4 jaar heeft stichting Nahid al 31 vrouwen op weg kunnen helpen. Omdat het erg moeilijk is om werk te vinden dat genoeg betaalt, stagneert de doorstroming van de vrouwen op het moment. De meeste vrouwen kunnen niet lezen en schrijven, maar zelfs als ze dat kunnen krijgen ze nog niet veel meer dan 70 dollar per maand betaald, terwijl ze minstens 250 nodig hebben. Zolang ze zichzelf niet kunnen bedruipen blijven ze in het vrouwenhuis.

Bakker Hoekstra
Tot nu toe moet het vrouwenhuis steeds verhuizen. Janny: In Kabul huur je een huis voor een half jaar, maar zo gauw de eigenaar van een huis erachter komt dat de huurder uit het westen komt, wil hij na dat half jaar opeens heel veel meer geld hebben. Vooral voor de kinderen is steeds verhuizen erg vervelend, want ze moeten steeds naar een andere school.

Vandaar het nieuwe plan: een eigen gebouw neerzetten, waarin werkgelegenheid wordt gecreëerd met een eigen bakkerij en apotheek, ruimte komt voor nieuwe bedrijfjes en het vrouwenhuis zelf ook een plek krijgt. De grond is er al, net als de (vrijwillige) architect en constructeur uit Nederland en de betrouwbare aannemer in Afghanistan. Nu alleen nog genoeg geld voor het vrouwenhuis, dat volgens plan op de derde verdieping van het gebouw gevestigd wordt. De apotheek is al gefinancierd door The Body Shop Foundation en Bakker Hoekstra uit Bedum zorgt voor een container vol met bakkerijmachines en andere bakkerbenodigdheden. De Wereldwinkel in Bedum ondersteunt Stichting Nahid ook, door een collectebak in de winkel en misschien dat er dit jaar nog een concrete actie georganiseerd wordt waar Janny actief aan mee kan doen.

Janny en haar vier collega-vrijwilligers hebben er meer dan een dagtaak aan om formulieren voor subsidies in te vullen. Voor het vrouwenhuis is nog tenminste 20.000 euro nodig. Janny: We zijn nu ook bezig vrouwelijke ondernemers aan te schrijven in de hoop dat zij willen helpen. Ook proberen we of onze militairen de container met bakkerijspullen mee willen nemen naar Afghanistan, want dat is erg duur.

Moeite waard
Janny gaat zelf zon drie keer per jaar naar Kabul. Toen ze er in 2004 voor het eerst kwam kon ze de stad nog wel in, zij het met hoofddoek en mannelijke begeleiding. Nu kan dat, vanwege de criminaliteit in de stad, echt niet meer. Maar het is altijd erg leuk om weer in het huis te zijn. Elke avond speel ik Rummikub met de kinderen. Als ik zie hoe blij ze met elkaar leven, terwijl ze van allemaal verschillende etnische groepen zijn, dan denk ik: het is de moeite waard geweest.

Het is ook altijd fijn om weer contact te hebben met de vrouwenbeweging. Het is heel mooi om te zien hoe ontzettend sterk die vrouwen zijn, dat geeft mij elke keer weer moed om door te gaan.

Op www.nahid.nl kunt u alles lezen over de stichting en haar plannen.

Saffira Rijkee
Een prachtig artikel, geschreven door Aline Barnhoorn, aalmoezenier, stond in 'Dubbel Accent', een blad voor militairen en hun thuisfront:

30e jaargang nummer 6 / december 2010

 


 

 

In de Libelle nummer 42,  15 t/m 21 oktober 2010 was te lezen:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geplaatst in de Volkskrant van 14 augustus 2010, pagina 25 (Opinie & Debat):

AFGHAANSE VROUWEN WINNEN AAN KRACHT

 Vrouwen in Afghanistan worden steeds sterker in hun verzet tegen de onderdrukking in de paternalistische cultuur die daar heerst. Vooral nu er vanuit het buitenland druk gezet wordt op de regering van Afghanistan en er in de grondwet staat dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben, liggen daar kansen en kunnen ze hun kracht tonen.

 De strijd in Afghanistan gaat niet over religie, zegt Manizha Naderi, directrice van Women for Afghan Women in Kabul.

 De strijd van de Afghanen gaat om een veilige en vrije gemeenschap, zonder corruptie en zonder onderdrukking van de vrouwen. Niet alleen vrouwen strijden hiervoor, ook mannen.

Hun grootste tegenspeler is de Afghaanse overheid, die onder de knoet zit van een eeuwenoude cultuur en de opvattingen van de taliban.

 

Bibi Aisha is een jonge Afghaanse vrouw die beschuldigd werd van overspel. Ze werd namelijk verkracht door de broer van haar echtgenoot. Als straf is een deel van haar neus en zijn haar oren afgesneden. Om op te komen voor al haar zusters in Afghanistan heeft zij besloten om, na haar vertrek naar Amerika, met een foto op de voorpagina van de Time te staan. Zo wil zij laten zien wat de vrouwen en meisjes te wachten staat als de taliban weer de macht over nemen in Afghanistan.

Dan betalen vrouwen weer de prijs: gedwongen huwelijken, geen onderwijs, dienen als afkoop van schulden en wraak van families, verkoop vanwege de armoede van hun familie.

 Volgens Manizha Naderi zijn de oorzaken van de slechte situatie in Afghanistan te vinden in een corrupt en zwak bestuur en in falende hulp vanuit de westerse wereld.

Er is nog steeds geen goede wetgeving. En waar wel wetten zijn worden ze niet gehandhaafd. Bovendien is de werkloosheid heel groot, zodat mensen in handen worden gedreven van de taliban.

 Maar er is ook een kracht van vrouwen, die zich verzet tegen de slechte situatie. Er is een grote groep vrouwen die actief werken aan de mondigheid van vrouwen en aan deelname van vrouwen aan bestuur en besluitvorming in het land. Er zijn vrouwen lid van het parlement. Enkele jaren geleden hadden zij helemaal geen stem, maar steeds meer en meer laten zij van zich horen en dwingen zij de mannelijke parlementsleden naar hen te luisteren.

Zo deden vrouwen actief mee aan de vredesjirga, een bijeenkomst van stamhoofden, locale en nationale leiders, over samenwerken met de taliban en verzoening. En daarna met de Kabul Conferentie begin juli, een bijeenkomst met veel vertegenwoordigers vanuit het buitenland.

Van te voren waren er bijeenkomsten georganiseerd door vrouwenorganisaties om de vrouwen te sterken in hun kracht en om die krachten te bundelen en met één stem te kunnen spreken naar de mannen in de bijeenkomsten toe.

Hoewel de vrouwen niet alles hebben kunnen bereiken van wat zij wilden, zijn ze toch tevreden over het resultaat: ze hebben mee kunnen doen aan de organisatie er werd naar hen geluisterd.

 10 augustus 2010

Janny Beekman, Houwerzijl