Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Wat kan ik doen?

Help ons om door te gaan.

Om het Vrouwenhuis in Kabul te laten voortbestaan is geld nodig. Niet alleen voor de maandelijkse huur van het pand, maar ook voor de verblijfskosten van de vrouwen die we daar opvangen, en niet te vergeten het salaris van de staf om die opvang in goede banen te leiden, variërend van beveiligingspersoneel tot de directrice.
We zoeken nu ook naar financiën voor het bedrijfsverzamelgebouw waarin enkele bedrijfjes gaan komen waar zoveel mogelijk door vrouwen wordt gedaan. We gaan starten met een bakkerij. Enkele vrouwen willen een catering en een naaiatelier opzetten. Maar er zijn meer plannen. (Zie ook onder Over Nahid/toekomst) 
Hebt u een goed idee voor een aanvraag voor subsidie voor het gebouw of voor één van de bedrijfjes, dan horen wij dat graag.

Wat kunt u voor ons doen?
  • Als u ons financieel zou willen ondersteunen kunt u uw bijdrage overmaken naar:

 NL94RABO0102953872 
t.n.v. stichting Nahid te Houwerzijl (BIC:  RABONL2U). Ook kunt u heel gemakkelijk een donatie doen via onderstaande doneerbutton.
  • We zouden het heel mooi vinden als er scholen, kerken of andersoortige instellingen een actie op touw zetten om de vrouwen in Afghanistan te helpen. Hieraan willen wij graag een bijdrage leveren in de vorm van informatie, folders, foto's, presentatie. U kunt voor meer informatie contact opnemen met info@nahid.nl


Iedere donateur krijgt minimaal twee maal per jaar een Nieuwsbrief. Sommige mensen maken ons spontaan een bedrag over. Daar zijn we heel blij mee. Maar dat betekent dat we in die gevallen helaas geen (email)adres hebben om de Nieuwsbrief naar toe te sturen. Hebt u gedoneerd, maar krijgt u geen Nieuwsbrief en bent u wel geïnteresseerd, wilt u dan ons uw (email)adres doorgeven? ( nahidfoundation@gmail.com)Wij zien de vele giften als een belangrijke ondersteuning van ons werk. Niet alleen als een broodnodige financiële hulp, maar zeker ook als een morele.Om het u gemakkelijker te maken kunt u ons ook machtigen om elke maand/kwartaal/half jaar/jaar een bedrag van uw rekening af te halen. U kunt dat te allen tijde herroepen. Geef in dat geval uw (email)adres door en wij sturen u een machtigingsformulier op.

Voorbeelden van belangrijke donoren
Van Impulsis ontvingen we tot 2013 een deel van de benodigde gelden. (Impulsis is een samenwerkingsverband tussen ICCO, Edukans en Kerk in Actie.) Daarnaast moesten we zelf co-financiering vinden. Dat lukte een tijd goed. 

Zo heeft de fundraisinggroep Zonta in Assen een aantal activiteiten georganiseerd. De opbrengst daarvan werd verdubbeld door CordAid. 
Evenals de groep Soroptimisten Arnhem Oost. Ook de groep Soroptimisten Groningen gaf ons een donatie. 
Van de groep Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk kregen we enkele jaren iedere maand 250. Ook de groepen Vrouwen voor Vrede IJmond en Wolvega ondersteunden ons. 
Daarnaast waren er collectes in kerken en nog allerlei andere groepen die ons donaties overmaakten.
Ook de stichting Nacht van de Fooi en de stichting Idealen leverden voor onze stichting een prachtig bedrag op.
De middelbare school 2College in Oisterwijk had een grote Kerstactie op touw gezet in sinds 2008 
krijgen we donaties van:
 St.De Vier Gebroeders 
en van vrouwengroepen, waar wij uitgenodigd waren om een lezing te houden.


Ook van enkele bedrijven ontvingen we bijdragen: 

fa. Jager uit Midwolde 

Biomedic Nederland BV

ingenieursbureau Wassenaar te Haren En natuurlijk krijgen we veel geld van particulieren. (Donaties zijn aftrekbaar van de belasting!)