Laatste nieuws
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer
7 november 2017
Een Afghaanse vluchtelinge in Nederland inspireert tot vrouwelijk leiderschap.

 meer
5 november 2017
Vrouwenstudie in Kabul

 meer

 19 oktober 2017Afghaanse meisjes nog geen betere toegang tot school na 16 jaar VS-invasie.

 meer
5 oktober 2017
Afghaanse vluchtelingen die worden terug gestuurd zijn in gevaar.
 meer
16 september 2017
Hoe jongeren een nieuw leven kunnen opbouwen in UK.
 meer
21 augustus 2017
Een regionale vredesconferentie
 meer
1 augustus 2017:
Afghaans restaurant in Tilburg
 meer
15 mei 2017
Kinderen op de vlucht
 meer
2 maart 2017
Vrouwen in Afghanistan
 meer

Contact


Indien u meer wilt weten of op- of aanmerkingen hebt, kunt u te allen tijde een van de bestuursleden e-mailen.
Ook voor het opvragen van een jaarverslag kunt u ons benaderen via email of via de 'gewone' post.

Ons e-mailadres is: nahidfoundation@gmail.com

Informatie en correspondentie:

p/a Martinikerkhof 31a
9712 JH Groningen
Rekeningnummer: NL94RABO0102953872 te Groningen

Het bestuur van Stichting NAHID:

Janny Beekman (voorzitter)
    beekman.janny@gmail.com
Qamar Wassiee (tijdelijk secretaris) 
    sammadzada@hotmail.com
Hein Vrolijk (penningmeester)
     hein.vrolijk@gmail.com