Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Contact


Indien u meer wilt weten of op- of aanmerkingen hebt, kunt u te allen tijde een van de bestuursleden e-mailen.
Ook voor het opvragen van een jaarverslag kunt u ons benaderen via email of via de 'gewone' post.

Ons e-mailadres is: nahidfoundation@gmail.com

Informatie en correspondentie:

p/a Martinikerkhof 31a
9712 JH Groningen
Rekeningnummer: NL94RABO0102953872 te Groningen

Het bestuur van Stichting NAHID:

Janny Beekman (voorzitter)
    beekman.janny@gmail.com
Qamar Wassiee (tijdelijk secretaris) 
    sammadzada@hotmail.com
Hein Vrolijk (penningmeester)
     hein.vrolijk@gmail.com