Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Nieuwsbrief februari 2009

Secretariaat:
Zwarteweg 6 

9973 PM Houwerzijl

info@nahid.nl

Girorekening 1029.53.872 
t.n.v. stichting Nahid te Onderdendam

Beste donateurs,

Hier de eerste Nieuwsbrief van dit jaar. Met hopelijk voor u veel interessante berichten. Voor meer informatie kunt u trouwens altijd contact opnemen met bovenstaand adres.

De geplande reis in december/januari naar Kabul is uitgesteld vanwege de onrustige situatie in Kabul in die tijd. Nu gaat er in maart/april iemand van ons naar Kabul. Om te overleggen over de gang van zaken in het huis, om te overleggen over de grond voor het bedrijvengebouw, die ons ter beschikking gaat worden gesteld en over de voortzetting van de conferentie in september 2008.

Bovendien gaan Marja Kolles en Frans Trimpe mee om in Kabul een training 'geweldloos communiceren' te geven aan de staf en bewoonsters van het huis en voor mannen en vrouwen vanuit   kleine organisaties. Dit wordt een proeftraining om de juiste vorm en onderwerpen te vinden die goed in Afghanistan werken. Het is de bedoeling dat daarna trainers worden opgeleid in het land zelf.

Het huis
Helaas moesten de vrouwen weer verhuizen. Je huurt in Kabul namelijk een huis slechts voor een bepaalde tijd. Op het ogenblik wonen de vrouwen in twee huizen:

Het ene huis is vol met 9 vrouwen en kinderen.

Het andere is voor vrouwen die een salaris verdienen, dat voor hen voldoen- de is voor hun levensonderhoud en een klein beetje huur. Ze wonen daar nu met z'n drieën en hun kinderen. De stichting huurt het huis en zij betalen huur aan de stichting al naar gelang de hoogte van hun salaris. Iedere week is er contact met de directrice (Shukria) over de gang van zaken. Zo blijven ze in contact met de stichting. En zo kan de stichting hen helpen zodra dat nodig is.

Daarnaast woont het gezin van Zohra en zoon Musa in hun eigen woning. Daarover schreven we al in de vorige NB

De bewoonsters
Bijna alle vrouwen hebben nu werk gevonden. Maar slechts enkele verdienen een salaris waarvan ze zelfstandig kunnen leven. De anderen wonen nog in het Nahid huis. Maar omdat er vier gezinnen van een eigen salaris kunnen leven en dus uit het huis zijn vertrokken, zijn er vier andere vrouwen opgenomen.

Er zijn nu twee gezinnen waar een zoon is van 15 jaar of ouder. Zij kunnen volgens de cultuur niet meer in het huis blijven wonen. Van de oudere jongens wordt verwacht dat ze proberen iets te verdienen naast hun schoolwerk. Gelukkig zijn er vanuit Nederland twee donateurs die iedere maand iets overmaken voor één van deze gezinnen, zodat de zoon (Musa) minder hoeft te verdienen en meer tijd overhoudt voor zijn studie. Voor het andere gezin heeft in Kabul een vrouw, vredes- en mensenrechtenactiviste, aangeboden om hetzelfde te doen. Dat zijn bemoedigende dingen.

Werkgelegenheid
Het blijkt nog steeds heel moeilijk om aan werk te komen. Voor mannen, maar nog meer voor vrouwen. En dan zijn de salarissen heel laag: $ 50 tot $ 80 is het meest gebruikelijk. Maar als je weet dat een gezin eigenlijk $ 200 per maand nodig heeft voor levensonderhoud, begrijp je ook dat het leven in Kabul heel moeilijk is. En dan is daarbij nog niet de huur van woonruimte inbegrepen. Een docent verdient $ 60 per maand, een politieman $ 80.

Er wordt nu gewerkt aan een bedrijvengebouw. De grond hiervoor is bijna rond. Van Impuls is hebben we de helft van het benodigde bedrag al ontvangen. Voor de rest zijn we hard aan het werk. Maar als iemand van u een goed idee heeft, horen we dat graag. Aan acties, ludiek of serieus, willen wij graag meewerken.

Zwemmen over de Bosporus

Hallo, ik ben Ria Herregraven, sinds kort 65+, woon in Enschede, en ik ga in juli 2009   de Bosporus in Istanbul, Turkije overzwemmen voor Nahid.

Nu heb ik het plan opgevat om deze, toch wel spectaculaire zwemtocht, te laten sponsoren. Om op deze manier hopelijk heel veel geld op te halen voor Nahid, dus voor de vrouwen in Afghanistan.

Middels dit bericht in deze nieuwsbrief wil ik zo veel mogelijk mensen vragen om mij te ondersteunen met dit initiatief.

Wat kunnen jullie doen voor mij en voor Nahid?
Mijn dochter heeft speciaal voor mijn voorgenomen zwemtocht een website gemaakt.

Op deze website staat alle belangrijke informatie over het zwemgebeuren, over de sponsering daarvan, het werven van eventuele enthousiaste medezwemmers en uiteraard ook over Nahid.

Op dit moment wordt er door mijn zoon nog gewerkt aan het ontwerp van een sponsorformulier, waarop straks hopelijk heel Nederland, middels een geldbedrag mijn tocht over de Bosporus kan sponsoren.

Dit sponsorformulier kan binnenkort vanaf de website gedownload worden.
Met een gedownload sponsorformulier kan dus iedereen 'de boer op'. Naar vrienden, buren, familie, collega's, instellingen, bedrijven etc.etc., en wat je verder zelf allemaal nog bedenken kunt.
Ik hoop dat o.a. met jullie ondersteuning mijn initiatief een groot succes gaat worden.

Ga dus vooral naar de website www.zwemmenvoornahid.nl , en lees daar alles over de zwemtocht die de komende zomer in juli gaat plaatsvinden.

PS. Ik wil jullie ook nog even vertellen dat ik mijn eerste sponsor binnengehaald heb. Een bekende sportzaak in Enschede gaat mijn nieuwe gestroomlijnde badpak sponsoren, zodat ik straks als een aal door het water van de Bosporus glijd. Ik mag zelf een model uitkiezen, wat ze dan speciaal voor mij gaan bestellen.

Geweldig hè !

Omdat ik toch al van plan was die Bosporus over te gaan zwemmen en ik daarvoor een nieuw goed zittend badpak nodig had, gaat het aankoopbedrag van mijn nieuwe badpak als eerste ' buit' naar de sponsorlijst van Zwemmen voor Nahid.
 
Na de conferentie van September
In September 2008 was er een conferentie met vrouwen vanuit een zestal landen en hun Nederlandse partners. De conferentie was georganiseerd door het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede en ging over de resolutie 1325 van de Verenigde Naties: vrouwen moeten kunnen meedoen aan voorkomen en oplossen van conflicten, vredesonderhandelingen en de opbouw van het land na een conflict. (Voor wie meer over deze resolutie wil weten en over wat er in Nederland gedaan wordt hieraan kan bericht sturen naar het adres bovenaan deze brief.)

Bij deze conferentie waren ook Afghaanse vrouwen. Een lid van de groep Afghaanse vrouwen is rechter en de andere vrouwen zijn allemaal zeer actief bezig met vrouwenrechten.

Zij hebben een plan van aanpak gemaakt om te werken aan het probleem van de veel voorkomende verkrachtingen van vrouwen in Afghanistan. Maar ook van kinderen, zowel jongens als meisjes. En van de straffeloosheid, die vaak daarna volgt voor de daders. Veiligheid is allereerst nodig als je een land wilt opbouwen.De vrouwen zijn nu bezig om de wetten in kaart te brengen die er zijn, maar niet worden gehandhaafd. Daarna gaan ze nieuwe wetten formuleren en die aan de regering en parlement aanbieden. Onze stichting en Vrouwen voor Vrede waren de gastvrouwen van de Afghaanse groep. Wij blijven contact met hen houden om hen bij te staan als er vragen zijn.

Na de conferentie zijn wij nog een kleine week met de vrouwen op pad geweest. Zo bezochten we een blijf-van-mijn-lijf-huis in Amsterdam, de vrouwengevangenis in Breda en spraken we met een vrouwelijke kinderrechter in Rotterdam. Deze laatste heeft aangeboden om in haar vakantie aankomende zomer naar Kabul te gaan om trainingen te verzorgen. Vanuit Kabul kwam een paar weken geleden de vraag om email   contact met deze rechter. Dus het proces is gaande.

Maar er was ook veel plezier. We logeerden na de conferentie in een vakantiebungalow, waar we zelf konden koken en waar we ons niet hoefden in tehouden vanwege andere gasten. Er is veel gelachen, gegeten, maar ook steeds heel serieus doorgepraat over de ervaringen van die dag.

De film
Een film maken is een langdurig proces. Al eerder schreven wij dat we in juli 2008 de opnames hebben gemaakt. De film is bedoeld voor vrouwen in Afghanistan om hen te laten weten dat vrouwen er toe doen en dat zo zelf heel veel kracht hebben, als ze maar samen werken.

De beelden worden nu geordend (ge-edit) en de gesproken teksten worden op het ogenblik vertaald. Daarvoor hebben we hulp van twee jonge vrouwen, Afghaanse Nederlanders: Sahar en Malolay. Omdat we ongeveer 15 uur beeldmateriaal hebben, waarvan een film moet worden gemaakt van 20 minuten, is het heel veel werk. Martha van VViB ( www.vvib.nl ) is er heel gedreven mee bezig.   Van het overige materiaal zullen allerlei vormen van films worden samengesteld voor eigen gebruik in Nederland.

Jaarverslag
Binnenkort komt het jaarverslag van 2008 uit. Voor wie daarvoor belangstelling heeft bestaat de mogelijkheid om dat te ontvangen per post. Stuur uw adres naar het adres bovenaan deze brief en het wordt u toegezonden.

Donaties
Van Impuls is hebben we voor 2009 weer 17.500. Dat is fijn. Maar het is niet genoeg. Bovendien gaan zij hun bijdrage afbouwen. We zijn dus naarstig (wat een ouderwets woord, maar wel mooi) op zoek naar nieuwe donoren.

2College is een school in Oisterwijk. Zij hebben een Kerstactie gedaan, waarvan de opbrengst verdeeld wordt over drie projecten, waarvan Nahid er één is. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel het op gaat brengen, maar het wordt een aanzienlijk bedrag. De oudere jaars konden een van 19 tot 7 uur, een hele nacht dus, allerlei activiteiten doen, zoals gamen. En de jongere leerlingen deden de dag daarna activiteiten als: sporten, ontbijtservice, karweitjes ed.

En Zonta uit Assen organiseerde weer de catering bij een prachtig concert in een bos bij Odoorn in Drenthe. De opbrengst van de catering is voor Nahid. Het was een mooi concert, maar de catering was zeker uitstekend verzorgd. Wij willen de vrouwen van Zonta hiervoor nogmaals hartelijk danken.

Op 6 maart was ik (Janny) bij een feest georganiseerd door scholieren van een middelbare school in Groningen, waarvan de opbrengst voor de vrouwen in Kabul is. Er werd flink gedanst op de (techno-pop, vertelde men mij) muziek en er was veel plezier. Wat mooi dat jongeren dat doen!!

Adressen
Er zijn mensen die een bijdrage overmaken, maar waarvan we geen adres hebben. Dat is heel jammer, want dan kunnen we niet de Nieuwsbrief naar hem/haar sturen. Indien u iemand kent, voor wie dit geldt, wilt u dan die persoon vragen ons zijn/haar adres op te sturen.
Dit was een 'lekker' uitje voor de kinderen