Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Nieuwsbrief september 2009

 Secretariaat: 

Zwarteweg 6

9973 PM Houwerzijl

Girorekening 1029.53.872 t.n.v. stichting Nahid

www.nahid.nl

KvK 02086471
 
 
Nieuwsbrief Nahid september 2009

Beste donateurs,

Graag brengen we u met deze tweede nieuwsbrief van 2009 op de hoogte van de spannende ontwikkelingen in Afghanistan. Voor meer informatie kunt u trouwens altijd contact opnemen met onze voorzitster Janny Beekman, tel nr 0595-572595. Temidden van onrust en geweld vaart het Nahid huis wel. Drie bestuursleden hebben dit voorjaar een reis naar Kabul gemaakt om te overleggen over grond voor een bedrijfsverzamelgebouw en om enkele interne zaken te regelen. Ze moesten hard werken en konden niet alle risico´s vermijden, maar ze hebben veel bereikt. Inmiddels zijn de verkiezingen achter de rug en hopen we dat de rust wederkeert. We gaan voor een vrij, vredig en welvarend Afghanistan!

HET HUIS
Inmiddels hebben zes bewoonsters het huis verlaten, omdat ze met hulp van de directeur een baan hebben gevonden waarvan ze zelfstandig kunnen leven. In hun plaats hebben zes anderen een plek gevonden. Zo begint de doorstroom die we altijd voor ogen hadden op gang te komen. Deze moeders en kinderen blijven nauw berokken bij de gebeurtenissen in het huis. Op het ogenblik komt er bijvoorbeeld iedere zondagavond een arts om van alles te vertellen over gezondheid en behandeling van klachten. Ook dan zijn de moeders 'van buiten' er steeds bij.

BEDRIJVENGEBOUW

Om werkgelegenheid voor vrouwen te scheppen is het bestuur van de Nederlandse stichting Nahid samen met haar Afghaanse tak SOPWC druk bezig om een eigen stuk grond te krijgen voor een bedrijfsverzamelgebouw en liefst ook voor het huis zelf. Momenteel proberen we samen met het Afghan Women Network een stuk grond te bemachtigen even buiten Kabul. Daar zou een bedrijfsverzamelgebouw kunnen komen. Daarin komen bedrijfjes waar zoveel mogelijk werk door vrouwen wordt gedaan. We starten met een bakkerij, een catering bedrijf en een naaiatelier.

Maar ook zijn er initiatieven voor een restaurant, waar niet door mannen en vrouwen gescheiden zal worden gegeten en voor een bibliotheek voor kinderen. En door een Afghaanse Nederlandse wordt nagedacht over een apotheek, waar huis-, tuin- en keukenmedicijnen zullen worden verkocht met een mondelinge uitleg over gebruik enz. Ook een tekstuele uitleg zal dan beschikbaar zijn en een bijsluiter in stripverhaal-vorm. 80% Van de vrouwen kan immers niet lezen. Ministerie We hebben ook van het ministerie van vrouwenzaken een stuk grond aangeboden gekregen, maar zijn inmiddels wijs geworden en kijken kritisch naar de kleine lettertjes. Daarin staat dat we om het hele complex een muur moeten zetten en dat we over de grond kunnen beschikken zolang het ministerie dat toelaat. Dat betekent 10 jaar, maar kan ook vijf jaar zijn of één. Op onze vraag wat er dan met ons gebouw zou gebeuren, was het antwoord: 'Dat is dan van ons." Nu kijken we dus verder, want het kan niet zo zijn dat er bij een machtswisseling ineens geen plaats meer is voor ons en wij het huis kwijt zijn. We kijken dus verder, en worden bij het maken van bouwplannen bijgestaan door de Nederlandse architecte Jeanne Brommer. Zie boven haar ontwerp.

TRAINING 'GEWELDLOZE COMMUNICATIE'

Marja Kolles en haar man Frans Trimpe hebben in maart/april een training gegeven over hoe geweldloos te communiceren. De training in het huis was heel basaal, voor de moeders en de oudste kinderen. Het was fantastisch om te zien hoe de verschillende oefeningen werden opgepakt door de (ex)bewoonsters en hun kroost. Hoe ze hun best deden om aan alles mee te doen. Je ziet dan tegelijkertijd hoe onwennig het in een groepscultuur is om als individu te worden aangesproken en om bijvoorbeeld complimentjes te ontvangen. Over hetzelfde onderwerp gaven Marja en Frans een training aan hoog opgeleide mannen en vrouwen van allerlei ngo"s. Ook deze deelnemers waren heel enthousiast. En het bleek dat ze onze manier van 'cursus geven' erg waardeerden. Ze zijn namelijk gewend dat er wordt gedoceerd door de trainer, dus dat er alleen moet worden geluisterd en geschreven. Maar na een aanvankelijke aarzeling deden de meeste van hen enthousiast mee aan de oefeningen. Ze gaven bij de evaluatie van de training aan het aspect van oefenen en aan den lijve te ondervinden ook mee te nemen in hun eigen trainingen. Marja en Frans hebben aangeboden om nog eens te komen en dan trainers te trainen. Maar dan op verzoek vanuit Kabul. Tot nu toe hebben we nog niets gehoord. We wachten rustig af.
Zie voor een uitgebreid verslag: www.ranatrainingen.nlZWEMMEN OVER DE BOSPORUS

Ria Herregraven vond zich met haar 65 jaar nog niet te oud om de Bosporus over te zwemmen. En ze heeft het gehaald !!! Ze is echt een kanjer. Ze heeft zich laten sponsoren en de opbrengst is voor het vrouwenhuis. Geweldig! Zie verder: www.zwemmenvoornahid.nl

VIER-DAAGSE IN KANDAHAR
Wist u dat er ook in Kandahar, Afghanistan, een vier-daagse is geweest? Tegelijkertijd met die in Nijmegen liepen daar militairen in allerlei rondjes over de basis en het vliegveld, en haalden geld op voor Nahid. Zie hier hun verslag: "Wij hebben hier de afgelopen week de Vierdaagse goed doorstaan! Het was warm, maar we begonnen vroeg op de dag, dus het was nog redelijk goed te doen. Er hebben in totaal ongeveer 80 militairen meegelopen van 6 nationaliteiten, Amerikanen, Canadezen, Britten, Tsjechen, Denen en Nederlanders. Het was een ware happening en veel mensen hebben zich laten sponsoren. Een Amerikaan heeft zelfs in z'n eentje ruim 400 dollar opgehaald voor jullie goede doel." In totaal haalden de militairen met hun loop 1032 euro op. Ze hebben ook een sjalen-actie gedaan, die 368 euro opleverde. Bovendien gaat een Twitter-veiling van Jessica de Kok, de echtgenote van een van de militairen, ons ook een aanzienlijk bedrag opleveren, we weten nog niet precies hoeveel. Kijk ook eens op http://www.twitterveiling.nl/pagina/air-taske-force-lichting-11/de-goede-doelen-commissie Hartelijk dank daarvoor!ISAF
Tot onze grote verrassing kregen we in het vrouwenhuis hoog bezoek: admiraal Borsboom en luitenant Klootwijk, van de ISAF in Kabul. De heer Borsboom heeft een paar uur gesproken met de staf van het huis en met de vrouwen en oudste kinderen. Vooral de situatie van vrouwen en de werkgelegenheid waren onderwerp van gesprek. Als vertaler was Ahmad Jawed Omarkhel er bij. Hij is een Afghaanse Nederlander, die voor enkele maanden in dienst van de ISAF als cultureel adviseur werkte. Het was voor ons een heel plezierig contact met als vervolg dat het cateringbedrijf, dat nu alvast vanuit het huis werkt, voor enkele gelegenheden een maaltijd kon verzorgen.

RECHTER
In september 2008 hadden enkele vrouwen-vredes-organisaties (Platform Vrouwen en Duurzame Vrede), samen met de Nederlandse VrouwenRaad een conferentie georganiseerd over de VN resolutie 1325. Daar waren vrouwen vanuit Congo, Burundi, Ruanda, Kasjmir, Palestina/Israël, voormalige Joegoslavische landen en uit Afghanistan. Iedere groep heeft tijdens die conferentie een actieplan gemaakt. De Afghaanse vrouwen gaan werken aan het probleem van de almaar groeiende aantallen verkrachtingen van vrouwen, maar ook van kinderen in Afghanistan en aan de straffeloosheid van de daders. (Zie ook www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=518) Met de Afghaanse vrouwen hebben wij in de week daarna allerlei bezoeken afgelegd. Op één van de dagen hadden we een afspraak met een kinderrechter in Rotterdam, Sonja de Pauw Gerlings-Döhrn. De Afghaanse rechter die onderdeel was van de delegatie was daar zo enthousiast over, dat ze mevrouw Gerlings vroeg naar Afghanistan te komen. Zij heeft dat deze zomer inderdaad gedaan en een training gegeven over kinderrecht in Nederland. Hier is haar verslag: ,,Ik logeerde bij het Afghaanse vrouwennetwerk en gaf daar de training. Ik houd van kamperen, maar anders was het wel wennen geweest: warm, klein en niet altijd stromend water. In totaal deden 34 rechters uit Kabul mee, waarvan de helft vrouwen. Ik merkte dat hiërarchie erg belangrijk is, want de cursisten begonnen pas naar me te luisteren toen ik zei dat ik ook voorzitter van een jeugdgerecht ben geweest. Dr Zurmati Khalid Batoor Hassan, director Legal Medicine Organization, heeft me ook erg goed geholpen. Toen hij mijn status bevestigde begonnen mensen beter naar me te luisteren. Ik was verbaasd over de geringe kennis van sommigen. Sommigen hadden zelfs nog nooit gehoord van het IVRK, Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De werkomstandigheden waren niet optimaal: ik moest werken met een tolk en tijdens de cursus gingen mobiele telefoons af en begonnen mensen gewoon een ander gesprek, dat was even wennen. Ik kreeg de indruk dat er weinig kennis was over psychologie. Hetgeen ik heb verteld over jeugdpsychologie had bepaald wel de belangstelling en bleek een aardig aanknopingspunt om te spreken over jeugdrechten. Uiteindelijk kwam er via werkgroepjes toch wat uit. De voorzitters en presidenten liet ik de werkgroepjes leiden, die samen aanbevelingen hebben gemaakt voor de wetgever en rechters over hoe het verdrag beter kan worden nageleefd. Ik heb ze ook tot handelen aangezet: ze waren verbaasd over mijn suggestie een kind te bellen wanneer het niet in de rechtbank verschijnt. Zij zijn gewend zo´n zaak aan te houden. Ik hoop echt dat de eigen verantwoordelijkheid is aangewakkerd. Ik wil me graag inzetten om meer verbinding te leggen tussen het UN comité dat ervoor is opgericht toe te zien op naleving van het verdrag, en de praktijk. Een volgend rapport moet niet alleen bij wetgevers in een la terecht komen, maar ook bij rechters en strijders van vrouwen- en kinderrechten komen. En de afgevaardigde van de UN zou meer actie kunnen ondernemen; ik heb niet eens antwoord op mijn mail gehad."

DONATIES

Veel donateurs hebben ons weer de broodnodige financiële steun gegeven. Hartelijk dank daarvoor namens de vrouwen in Kabul. Daarnaast waren de vrouwen van Zonta in Assen, de vrouwen van Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk, enkele kerken via hun collectes, de stichting Mozeshuis, de school 2College in Oisterwijk, het Breuer Instituut, de stichting De Vier Gebroeders ons weer tot steun. En niet te vergeten de mensen die hun verjaardags- of anderszins kado omzetten in een donatie aan ons. Een deel van het geld hebben we ook dit jaar weer gekregen van Impulsis. Helaas zijn er mensen die ons een donatie overmaken, zonder dat zij ons hun adresgegevens doorgeven, zodat wij hen niet de Nieuwsbrieven kunnen sturen.

LEZINGEN

of andere acties Wilt u een lezing over Nahid? Dat kan! Neem contact op met onze voorzitster. Ook als u een actie wilt organiseren voor Nahid bent u van harte welkom. We hebben folders, posters en ander pr-materiaal.