Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Nieuwsbrief februari 2010

Beste donateurs,

Graag brengen we u met deze eerste nieuwsbrief van 2010 op de hoogte van de ontwikkelingen in Afghanistan. Bijna niet te missen afgelopen zomer waren de presidentsverkiezingen in Afghanistan. Geweld van de Taliban, een lage opkomst en fraude zorgden voor oplopende spanningen, maar het land heeft weer een stap gezet op de weg naar democratie. De volgende parlementsverkiezingen vinden plaats in september 2010, we hopen dat alles voorspoedig zal verlopen.

Hoewel het in Kabul de afgelopen tijd onrustiger werd, is er voor het vrouwenhuis geen enkele bedreiging geweest. Het belangrijkste voor Nahid in de afgelopen zes maanden was de grond die voor de bouw van het bedrijvengebouw gevonden is. Hierover vindt u verderop in deze nieuwsbrief meer. Dat we niet stil hebben gezeten, blijkt ook uit de rest van de berichten. Veel leesplezier!

Het jaarverslag is klaar. Voor wie daarvoor interesse heeft: u kunt het aanvragen via info@nahid.nl of bovenstaand adres.

Zo mogelijk sturen we het u digitaal, vanwege de kosten, maar ook per post is mogelijk.

Tot nu toe 'deed' Tjitske Ypma de Nieuwsbrief en andere PR. Door drukke werkzaamheden kon zij dat helaas niet voortzetten. Tjitske, bedankt voor al je werk!!

Nu doet Els Klein Hofmeijer de PR. Ze is zeer actief aan de slag gegaan. Zo ook met de vormgeving van deze Nieuwsbrief. Zo zie je maar: verandering betekent vaak ook vernieuwing

Het huis en haar bewoonsters.
Helaas moesten we weer na een half jaar verhuizen. Dat betekent een grote belasting voor de vrouwen en voor de financiën.

De oorzaak is steeds dat de eigenaar aan het eind van het contract van een half jaar de huur ver'tig'voudigd wil verhogen.

Een stukje uit het jaarverslag 2009:
Op 31 december 2009 woonden er slechts 5 vrouwen en 19 kinderen in het huis. Dat komt omdat in december 2 vrouwen terug zijn gegaan naar familie. Met hen is blijvend contact. En 2 andere vrouwen hebben een eigen woonruimte kunnen betrekken. Ook met blijft contact.

Er zijn nu weer gesprekken met 'nieuwe' vrouwen. (Intussen is een vrouw opgenomen met haar 7 kinderen. Dit is nog niet verwerkt in onderstaande gegevens.)

De situatie vanaf de oprichting van het huis, op 26 maart 2006, is als volgt:
  • Er zijn in totaal 23 vrouwen opgevangen en 54 kinderen.
    Alle kinderen gingen/gaan naar school, zodra ze de leeftijd daarvoor hebben. Daarnaast volgen de kinderen vanaf 12 jaar cursussen Engels en krijgen zij computerlessen. In de winter als de scholen gesloten zijn gebeurt dat nog intensiever. Bovendien volgen de  oudere kinderen dan ook lessen in de Kor'an.
  • 18 vrouwen zijn in de loop der tijd met hun kinderen uit het huis  vertrokken. Van hen is er 1 opnieuw getrouwd, zijn 11 weer bij familie gaan wonen, is er 1 uit het huis gezet vanwege verregaand  wangedrag, wonen 5 vrouwen in eigen woonruimte
  • Van hen hebben 5 langer dan 2 jaar in het huis gewoond, 3 1>1,5  jaar in het huis gewoond, 10 korter dan 1 jaar in het huis  gewoond.
  • Met 9 vrouwen is op hun verzoek het contact verbroken. Drie van hen  vonden het zelf niet meer nodig, één weigerde zelf ieder contact, maar aan de andere vijf werd contact door de familie verboden.
  • Met 9 vrouwen, die nu buiten het huis wonen is minimaal iedere maand  contact over eventuele problemen en over de kinderen. Zij doen  mee aan de vieringen, de excursies en de trainingen in het huis.
  • De cursussen Engels en computervaardigheden voor hun kinderen  worden betaald door de stichting.
  • Er zijn enkele trainingen gegeven aan de vrouwen, de oudste kinderen  in het huis en aan de vrouwen die uit huis zijn, waarmee blijvend  contact is.
Al met al kunnen wij constateren dat de doorstroming, zoals wij die altijd voor ogen hebben gehad, tot nu toe is gelukt. Dat heeft alles te maken met de mogelijkheden om werk met een behoorlijk salaris te vinden.

Bedrijvengebouw
Het is heel moeilijk om aan grond te komen. Tweemaal is het mis gegaan, maar nu is het dan zo ver: er is grond door de gemeente Kabul toegekend aan het Afghan Women Network. Dat gebeurde op 25 december. Dus onze Kerst was goed.

Want het AWN is bereid om samen met ons daar een gebouw op te zetten.

De begane grond is bestemd voor het bedrijf- verzamelgebouw. Daar komen ruimtes voor de bakkerij en de catering. En er zullen ruimtes zijn voor initiatieven van vrouwen die een bedrijfje willen opzetten. Zij kunnen in ons gebouw dan een ruimte huren en gebruik maken van de gezamenlijke kantine en andere voorzieningen. Zo zullen er veel contacten kunnen ontstaan tussen vrouwen, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen in moeilijke tijden en in het proces van de opbouw en consolidatie van hun bedrijf. Onze voorwaarde zal steeds zijn dat zoveel mogelijk werk door vrouwen wordt gedaan. We zijn nu op zoek naar een 'locatie-manager', zo mogelijk een vrouw. In maart hopen we enkele kandidaten te hebben, waaruit we kunnen kiezen.

Op de eerste verdieping komen de ruimtes van het Afghan Women Network

En daarboven kunnen we een definitief vrouwenhuis bouwen. Daarvoor hebben we op het ogenblik nog niet de benodigde gelden, maar we zijn ons nu aan het oriënteren over mogelijkheden. Want deze kans mogen we niet aan ons voorbij laten gaan. Het zou rust betekenen, omdat er niet steeds weer hoeft te worden verhuisd. De vrouwen die geen werk hebben, kunnen dat mogelijk vinden in de bakkerij of de catering of in één van de andere bedrijfjes.

Gezien de oppervlakte van het gebouw kunnen er veel kamers komen, zodat we ook meer vrouwen (en hun kinderen) kunnen opvangen.

Architekte mevr. J.Brommer uit Giesbeek is nu druk bezig om, geheel belangeloos, het ontwerp en de tekeningen te maken in nauw overleg met een Afghaanse Nederlander, een bouwkundige, die dat ook belangeloos doet.

In Kabul hebben we een betrouwbare aannemer gevonden die de bouw voor een vriendenprijs op zich zal nemen.

Kortom: het gaat goed !!

Hopelijk zal de bouw begin april van start gaan, dat is na de regenperiode, en zal het gebouw in september klaar zijn.

Dan zal bakker Hoekstra uit Bedum naar Kabul gaan om de bakkerij handen en voeten te geven.

Twitterveiling voor Nahid
Op zondag 13 september 2009 werd Nahid door Jessica de Kok uitgenodigd om naar een 'thuisfrontdag' op vliegbasis Volkel te komen. Jessica raakte als echtgenote van een luchtmachtmilitair bij Afghanistan betrokken. Geheel op eigen initiatief organiseerde zij afgelopen juli de eerste Nederlandse Twitterveiling, een online veiling waarvan de helft van de opbrengst naar Nahid ging. In Volkel presenteerde Jessica aan zowel het thuisfront als de militairen het totaalbedrag dat was verzameld: maar liefst 42.000,-!Namens het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking was Bert Koenders op de dag aanwezig om het bedrag nog eens met de helft te vermeerderen. Hij complimenteerde Nahid met haar werkzaamheden in Afghanistan. Met de 31.000,- van de Twitterveiling kan Nahid beginnen met de bouw van het bedrijvengebouw. Over dit bedrijvengebouw vindt u hierboven meer.

Jessica de Kok heeft in een boekje bijgehouden wat ze meemaakte terwijl haar man op uitzending was. Het boekje heet Kaat heeft een missie . Het boekje is bijvoorbeeld te koop via youbedo.com, een online boekwinkel waarvan 10% van de opbrengst naar een goed doel als Nahid gaat.

Minister Koenders en Jessica de Kok in gesprek op vliegbasis Volkel, met de militairen in Kandahar op de achtergrond

Bakkerij Hoekstra's broodactie.
Soms bieden particulieren spontaan aan ons door een bepaalde actie op te zetten financieel te ondersteunen. Zo ook Klaes Hoekstra, de eigenaar van de bekende bakkerij Hoekstra in Bedum. Hij heeft de afgelopen maanden speciale Nahid-broden gebakken, maïs tarwebroden met zonnebloempitten naar Afghaans recept. Van elk verkocht brood ging 0,75 naar onze stichting.

In totaal is met de actie 400,- opgehaald, dat door Klaes zelf verhoogd is naar 1000,-. En ook nu de broodactie voorbij is, zit de bakker niet stil. Hij is begonnen met de verkoop van sloven (bakkersschorten), waarvan de opbrengst opnieuw naar Kabul gaat. Ook is hij op zoek gegaan naar bakkers, machinefabriekanten en grondstoffenleveranciers die kunnen helpen met het opzetten van een bakkerij in het bedrijvengebouw van Nahid, het uiteindelijke doel van de acties. Klaes hoopt zelf naar Kabul af te kunnen reizen om het bedrijf op poten te zetten.

Kijk voor meer informatie eens op www.klaeshoekstra.nl. Klaes, bedankt!
Winterpaleis
Door het besneeuwde park van het Vredespaleis wandelden op 14 januari zo'n 200 vrouwen en mannen naar de bijeenkomst met als titel Vrouwenstemmen uit Afghanistan en omringende landen. De dagen daarvoor had een groep vrouwen overlegd om te zien wat was bereikt na de zomerconferentie in Kabul, juli 2009.

Die bijeenkomst had in het teken gestaan van de vertaling van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad over de deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen, wederopbouw en democratisering naar de Afghaanse praktijk.

Afifa Nasim, die zich niet alleen inzet voor Nahid maar ook voor het Afghan Women's Network (vanaf nu is ze geen voorzitter meer van AWN), kon op deze dag met andere vrouwen uit de regio haar ideeën over de wederopbouw van Afghanistan en vrouwenrechten uiteenzetten.

Wat tijdens haar presentatie en die van andere vrouwen opviel, was dat vrouwen in Afghanistan, Tadzjikistan,Oezbekistan India, Pakistan en Turkmenistan dezelfde problemen hebben. Geweld tegen vrouwen, de wens naar participatie aan onderwijs, economie, politiek en maatschappelijke deelname tot op het hoogste niveau spelen overal.

Een belangrijke stap voor de vrouwen uit Afghanistan is de vertaling van hun wensen naar de bijeenkomst over Afghanistan in januari in Londen. Daarom was de ambassadeur van Groot Brittannië aanwezig: zijn land is gastheer van de conferentie en hij zou ervoor zorgen dat de wensen van de vrouwen op tafel komen bij zijn minister-president. Verder spraken de ambassadeurs van de Verenigde Staten, Australië, Afghanistan en Pakistan. Ook luisterden we naar minister Koenders en de heer Davidse van de afdeling vredeszaken en wederopbouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die betrokken is bij de wederopbouw in Uruzgan.

(Met dank aan Lineke Schakenbos van Vrouwen voor Vrede, die dit stuk grotendeels geschreven heeft.)

Donaties
Elk jaar komen er particuliere donoren bij. Daar zijn we heel blij mee, want Impulsis heeft aangegeven dit jaar minder bij te zullen dragen aan de nodige financiën. We waarderen het heel erg dat dat wel heel langzaam zal gaan.

De directrice is in Kabul druk bezig om fondsen te werven. Ze heeft contact met ambassades en sinds kort ook met Unifem. Dat laatste zou perspectief geven op een zeer substantiële bijdrage. Maar dat kost allemaal heel veel tijd.

Hierboven staat een artikel over de Twitterveiling. Dat is een zeer welkome bijdrage aan de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw. Fantastisch.

En Vrouwen voor Vrede Ridderkerk heeft ons al weer het hele jaar ondersteund.

Lezingen
Het afgelopen jaar hebben we 15 lezingen gegeven door het hele land heen.

En voor 2010 staan er al 14 afspraken.

Tijdens de lezingen wordt vooral verteld over het dagelijks leven in Afghanistan en de positie van de vrouwen daarin, ondersteund met beelden. Daarnaast wordt verteld over het vrouwenhuis zelf.

Op 30 januari was Janny bij een groep Afghaanse Nederlanders. Dat was heel goed. Het bleek dat ook jongere mannen en vrouwen heel betrokken zijn bij de ontwikkeling van Afghanistan en dat zij iets willen doen voor hun land.

Wilt u een lezing organiseren over Nahid? Dat kan! Neem contact op met onze voorzitster Janny Beekman, tel nr 0595-572595. Ook als u een actie wilt organiseren voor Nahid bent u van harte welkom. We kunnen u in ieder geval folders opsturen.