Laatste nieuws
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer
7 november 2017
Een Afghaanse vluchtelinge in Nederland inspireert tot vrouwelijk leiderschap.

 meer
5 november 2017
Vrouwenstudie in Kabul

 meer

 19 oktober 2017Afghaanse meisjes nog geen betere toegang tot school na 16 jaar VS-invasie.

 meer
5 oktober 2017
Afghaanse vluchtelingen die worden terug gestuurd zijn in gevaar.
 meer
16 september 2017
Hoe jongeren een nieuw leven kunnen opbouwen in UK.
 meer
21 augustus 2017
Een regionale vredesconferentie
 meer
1 augustus 2017:
Afghaans restaurant in Tilburg
 meer
15 mei 2017
Kinderen op de vlucht
 meer
2 maart 2017
Vrouwen in Afghanistan
 meer

Vrouwenhuis nu

Het huis werd geopend op 25 maart 2006. Gedurende meer dan zes jaar zijn er 34 vrouwen en hun 81 kinderen opgevangen. Op het moment van sluiting (februari 2013) werd het bewoond door 6 vrouwen en 17 kinderen. Deze vrouwen en kinderen hebben met hulp van de directrice van het vrouwenhuis nu allemaal zelfstandige woonruimte gevonden. Hun huur (en de brandstof voor de winter) wordt door de stichting Nahid betaald. Voor hun verdere levensonderhoud kunnen de vrouwen nu zelf zorgen.


Alle kinderen gaan naar school.  Alle kinderen ouder dan 12 jaar gaan naar Engelse les en naar computerles. Het oudste meisje is in 2018 afgestudeerd als bouwkundige en de oudste jongen heeft zijn studie economie afgerond.Kinderen in het huis.

Foto: Nilofar Sarwar.Een aantal vrouwen is in de loop van de tijd weer door familie opgenomen en een 17 vrouwen hebben werk gevonden, zoals hieronder is beschreven. Kinderen onderweg in het busje.
foto: Shukria, directrice


Naast opvang lag tot 2013 het accent op de zelfredzaamheid van vrouwen, waarbij gezocht werd naar manieren om in de eigen levensbehoeften te voorzien. Het grote probleem was echter dat er niet veel werk is en zeker niet voor ongeletterde vrouwen. Daarbij kwam dat de meeste banen die er wel zijn, niet voldoende salaris bieden, waardoor de vrouwen nog niet in een eigen woonruimte konden wonen. Toch is  er door de staf van het huis samen met de vrouwen zelf voor de meeste vrouwen werk gevonden, dat voldoende inkomsten opleverde om op zichzelf te wonen. Deze gezinnen bleven verbonden met het huis en de activiteiten daar. Zij werden regelmatig bezocht en er werd goed in de gaten gehouden of zij hulp nodig hebben en of zij zich goed en veilig voelen.


Mahran krijgt nieuwe kleren voor het
Eidfeest, de chauffeur helpt hem.

foto van Shukria, directeur

Ook de 6 laatste vrouwen die  in het huis waren opgenomen en nu anders worden ondersteund, zijn weduwen, met of zonder kinderen, die in zeer behoeftige of slechte omstandigheden moesten leven. Voor hen is geen enkele vorm van opvang. Zij werden naar ons doorverwezen door vrouwenorganisaties of door het Ministerie voor Vrouwenzaken.

  Na de opzegging van de huur van het opvanghuis is er voor deze vrouwen woonruimte gevonden en werk. Zij verdienen genoeg voor hun eigen levensonderhoud, maar de stichting betaalt de huur en het hout voor de verwarming in de winter.