Laatste nieuws
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer
7 november 2017
Een Afghaanse vluchtelinge in Nederland inspireert tot vrouwelijk leiderschap.

 meer
5 november 2017
Vrouwenstudie in Kabul

 meer

 19 oktober 2017Afghaanse meisjes nog geen betere toegang tot school na 16 jaar VS-invasie.

 meer
5 oktober 2017
Afghaanse vluchtelingen die worden terug gestuurd zijn in gevaar.
 meer
16 september 2017
Hoe jongeren een nieuw leven kunnen opbouwen in UK.
 meer
21 augustus 2017
Een regionale vredesconferentie
 meer
1 augustus 2017:
Afghaans restaurant in Tilburg
 meer
15 mei 2017
Kinderen op de vlucht
 meer
2 maart 2017
Vrouwen in Afghanistan
 meer

19 april 2019

Marteling en mishandeling is nog wijdverbreid in staatsgevangenissen in Afghanistan, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties (VN). Sinds 2016 is het misbruik wel gedaald.

Vertegenwoordigers van VN-organisaties voerden gesprekken met meer dan 600 gedetineerden in 77 gevangenissen, in 28 provincies in Afghanistan. Gemiddeld kwam een op de drie gevangenen volgens de onderzoekers met “geloofwaardig en betrouwbaar” bewijs van marteling of mishandeling.

In de vorige rapportageperiode, 2015 en 2016, lag dat dichter bij vier op de tien gevangenen. In situaties waarin de politie over de schreef gaat, gaat het in de meeste gevallen om het slaan van gevangenen.

Extremisten

Een meerderheid van de gevangenen zit vast op verdenking van banden met de extremistische groepering IS of andere oppositiebewegingen. Marteling of mishandeling duurde volgens de gevangenen meestal tot ze bekend hadden, daarna stopte het.

De onderzoekers constateerden ook dat er grote verschillen bestaan tussen de gevangenissen. Bij één faciliteit van de Afghaanse politie in Kandahar meldde 77 procent van de gevangenen marteling, terwijl het landelijke gemiddelde 31 procent is. In de betreffende faciliteit in Kandahar werd melding gemaakt van extreme vormen van mishandeling zoals elektrische schokken en ophanging aan plafonds.

Preventie

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, zegt in een reactie op de bevindingen dat het overheidsbeleid in Afghanistan effect heeft, maar dat dat verre van voldoende is.

“Een jaar geleden heeft de Afghaanse overheid beloofd marteling tegen te gaan door toe te treden tot het Vrijwillige Protocol bij de Conventie tegen Marteling. Ik dring er bij de overheid op aan om snel een Nationaal Preventiemechanisme te creëren, dat op onafhankelijke en onpartijdige wijze de behandeling van gevangenen kan controleren”, zegt Bachelet.